Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τετάρτη 18 Ιούλιος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά

Τη σύσταση Ταμείου Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ζητάει ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν) με επιστολή που απέστειλε στην Περιφερειάρχη  κα Χριστιάνα Καλογήρου ο Πρόεδρος του Θράσος Καλογρίδης.

Ταυτόχρονα ανάλογες επιστολές στάλθηκαν σε όλους τους νησιώτες Περιφερειάρχες, καθώς και στους Περιφερειάρχες που στην περιφέρειά τους ανήκουν νησιά.

 

«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της νησιωτικής περιοχής μας είναι η αδυναμία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους, τα επενδυτικά τους σχέδια και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους» επισημαίνεται στην επιστολή και προστίθεται ότι «η Πολιτεία κατανοώντας το πρόβλημα προσπαθεί μέσα από διάφορους  κρατικούς φορείς όπως το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ Α.Ε, διάδοχο σχήμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε, να αναπτύξει χρηματοδοτικά εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοπιστωτική αγορά». Για τους ανωτέρω λόγους  υπογραμμίζει ο  Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν  «ένα νέο σημαντικό εγχείρημα αποτελεί η σύσταση Ταμείων Ανάπτυξης σε επίπεδο περιφέρειας, τα οποία είναι αυτόνομα ταμεία με τη σύμπραξη του ΕΤΕΑΝ, των κατά τόπους Περιφερειών και των Επιμελητηρίων της περιοχής, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων». 

 

Τα ταμεία αυτά μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις με εναλλακτικούς ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις για δάνεια , εγγυητικές , ρύθμισε οφειλών κ.λ.π. όπως  έγινε με το πρόσφατα συσταθέν Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

 

Με την  επιστολή προς την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου υποβάλλεται  αίτημα  ανάληψης πρωτοβουλίας από την Περιφέρεια σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ και τα Επιμελητήρια της περιοχής για τη σύσταση ενός αντίστοιχου Ταμείου Ανάπτυξης

 

 

στο Βόρειο Αιγαίο,  προκειμένου να δοθεί μία διέξοδος στην χρηματοπιστωτική ασφυξία που αντιμετωπίζουν οι  τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Επίσης με την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Ο.Α.Ε.Ν στη Σκύρο (06/05/2017)  εξουσιοδοτείται το Διοικητικό του Συμβούλιο, να προχωρήσει σε προγραμματική συμφωνία με το ΕΤΕΑΝ με σκοπό να επιδιώξουν τη σύσταση α) Ταμείων Ανάπτυξης σε κάθε νησιωτική Περιφέρεια, β) ενός Ειδικού Ταμείου Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας και γ) ενός εξειδικευμένου Ευρωπαϊκού Ταμείου Νησιωτικής Συνοχής και Επιχειρηματικότητας. 

 

Να αναφερθεί επίσης  ότι για την εν λόγω πρωτοβουλία του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών ο Πρόεδρος  του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, κ.  Κώστας Γαλιάτσος,  όχι μόνον την χαρακτηρίζει πολύ σημαντική με επιστολή που απέστειλε στον ομόλογο του  Θράσο Καλογρίδη, αλλά εκφράζει την συμπαράσταση του Ταμείου για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, με την συνυπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ  του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.  και του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.