ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στο 5ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων, το οποίο  διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το δίκτυο των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων Eurochambres και συγκεντρώνει πάνω από 800 επιχειρηματίες που προέρχονται από 45 ευρωπαϊκές χώρες, συμμετείχε και το INSULEUR (Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Την έναρξη της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες Τέταρτη 10 Οκτώβριου, κήρυξαν οι Antonio Tajani, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Andra Rupprechter, Σύμβουλος της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Christoph Leitl, Πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων και Arnaldo Abruzzini, CEO των Ευρωεπιμελητηρίων.

Το πρώτο θέμα που αναπτύχθηκε ήταν η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, που χαρακτηρίστηκε ως η 2η πιο σημαντική πρόκληση μεταξύ των 50.000 ερωτηθέντων στην έκδοση 2018 της οικονομικής έρευνας των Ευρωεπιμελητηρίων. Αυτό αντικατοπτρίζει τον επιταχυνόμενο ρυθμό της τεχνολογικής, δημογραφικής και κοινωνικοοικονομικής αλλαγής και την επιρροή που έχει στα προφίλ δεξιοτήτων.

 Η δεύτερη θεματική αφορούσε στο διεθνές εμπόριο και τις συλλογικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η ΕΕ εκ μέρους των κρατών-μελών με τρίτους, όπως η ένωση χωρών Mercosur και η Αυστραλία, που αποτελούν αξιόλογα πρόσφατα παραδείγματα.

Το τρίτο μέρος αφορούσε στο μέλλον της Ευρώπης και τη σημασία της ψήφου στις προσεχείς Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019.

Eκ μέρους του INSULEUR παρέμβαση έκανε ο κ. Ευάγγελος Μυρσινιάς, πρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου και Αντιπρόεδρος του εν λόγω οργανισμού τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας, μεταξύ των άλλων, ότι είναι δυσκολότερη η πρόσβαση στην κατάρτιση σε τοπικό επίπεδο, και όταν αυτή είναι διαθέσιμη, μπορεί να είναι αρκετά ακριβή και η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διατήρηση και προσέλκυση ανθρώπων σε ηλικία εργασίας. Ταυτόχρονα τα ποσοστά ανεργίας, είναι υψηλότερα στις νησιωτικές περιφέρειες από ό, τι στους εθνικούς μέσους όρους.

Διευκρίνισε δε ότι η υπάρχουσα εσωτερική μετανάστευση  έχει ενισχύσει την μετακίνηση μεγαλύτερων ηλικιών προς  νησιά, αλλά, έχει δημιουργήσει έλλειμμα ειδικευμένων ατόμων σε ηλικία εργασίας, ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 15 - 39 ετών.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μυρσινιάς ζήτησε από τους ιθύνοντες της Ε.Ε. να διευκρινίσουν αν υπάρχει η πρόθεση για τη λήψη αμέσων μέτρων, με στόχο την αναστροφή αυτών των τάσεων για τα ευρωπαϊκά νησιά, που αποτελούν και τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε..

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός