– ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ – Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εισάγονται οι  παρακάτω αλλαγές:    – Το καταργημένο Επιστημονικό Πεδίο και οι νέες ρυθμίσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ