Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τετάρτη 24 Οκτώβριος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά
Πήγαν για να κάνουν το αγαπημένο τους άθλημα, αλλά εν τέλει, βρέθηκαν σε κίνδυνο δύο αθλητές του surfing.

Τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται οι 13 περιφέρειες της χώρας ένα χρόνο πριν την τυπική λήξη του ΕΣΠΑ (Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013) σε σχέση με την απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων (συμβάσιοποιήσεις και πληρωμές), παρουσίασαν τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Την ημέρα Πέμπτη 24/01/2012, το Χαμόγελο του Παιδιού ξεκινά τη συγκέντρωση αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 98.603/1/2012 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Καλά κρατούν οι επικίνδυνες οδικές παραβάσεις στους δρόμους της Περιφέρειας Ιονίωιν Νήσων , σύμφωνα και με στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ΠΙΝ.

Συνέχεια της αντιπαράθεσης του με τον περιφερειάρχη Σπύρο Σπύρου δίνει, με νέα ανακοίνωση-απάντηση του ο περιφερειακός σύμβουλος Μάκης Φόρτες.