ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ29 Μαιου 1453
1453-2019 - 566 χρόνια Ιστορικής Μνήμης από την αποφράδα εκείνη μέρα της άλωσης της Πόλης.
Πεντακοσια εξήντα έξι χρόνια και ακόμα υπάρχουν "κερκόπορτες".
Ας μην ξεχνάμε!

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός