Κυριακή 19 Νοέμβριος 2017
Βιντεοθήκη
Ζωντανά
Τον πρόξενο του Βελγίου Τεό Ντίριξ συνάντησε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα πολιτισμού και νεολαίας, κ. Άκης Λαδικός.