Σε διευκρινίσεις προχώρησε με δελτίο τύπου που εξέδωσε , ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., αναφορικά με την τοποθέτηση σήμανσης με κορδέλες τοπικά στις Παραλίες Ωοτοκίας Γέρακα και Καλαμακίου, έπειτα και από δημοσιεύματα αναφορικά με το θέμα σε τοπική εφημερίδα.
 Συγκεκριμένα διευκρινίζει:
 
  • Η κατά περίπτωση και περιοδική τοποθέτηση σήμανσης αποτελεί μια υποχρέωση του Φ.Δ. που στοχεύει στη διασφάλιση τήρησης των οριζόμενων εκ του νόμου που διέπει την προστασία των Παραλιών Ωοτοκίας στο χώρο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Όπως είναι γνωστό και απαιτείται από την εφαρμογή του Π.Δ. που ορίζει την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και των ενδιαιτημάτων της στις Παραλίες Ωοτοκίας στον κόλπο Λαγανά, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής επιτρέπεται σε μια μέγιστη απόσταση από τη θάλασσα που ορίζεται σε 5 μέτρα. Είναι δεδομένο ότι ο υπόλοιπος χώρος στις Παραλίες Ωοτοκίας χρησιμοποιείται, εδώ και εκατοντάδες χρόνια, για την ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., ως εκ του ρόλου του επιβάλλεται, να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, πάντοτε μέσα απο την προσπάθεια διαλόγου και σε συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Τοπικούς Φορείς, να λάβει όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά μέτρα – ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και η κατά τόπους περιοδική σήμανση – προκειμένου να προστατεύονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά οι Παραλίες Ωοτοκίας.
  • Η κατά τόπους περιοδική σήμανση Παραλιών Ωοτοκίας, μέσω και της τοποθέτησης κορδελών, πραγματοποιείται εδώ και χρόνια στο χώρο ευθύνης του Ε.Θ.Π.Ζ. όποτε ο Φ.Δ. αποτιμά, με βάση τα αποτελέσματα της επιστημονικής παρακολούθησης που διεξάγει, ότι αυτό απαιτείται και αναλόγως των περιπτώσεων. Έτσι, σε περιπτώσεις όπου καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση επισκεπτών στις Παραλίες Ωοτοκίας και, ταυτόχρονα, έχει καταγραφεί από το Επιστημονικό Προσωπικό του Πάρκου και τους Φύλακες Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την ΜΚΟ Αρχέλων, ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός φωλιών της θαλάσσιας χελώνας, τότε για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο σε πολύ περιορισμένο χωρικό επίπεδο (π.χ. η σήμανση με κορδέλες καλύπτει 300 μέτρα από τα περίπου 6 χλμ στο Καλαμάκι - < 4% της συνολικής παραλίας και 150 μέτρα από τα 850 μέτρα στο Γέρακα – περίπου 15% της συνολικής παραλίας), πραγματοποιείται σήμανση μέσω και της τοποθέτησης κορδελών προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη των φωλιών (περισσότερες από 40 φωλιές θαλάσσιας χελώνας υπάρχουν προς το παρόν στη περιοχή του ZANTE BEACH). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα 15 χρόνια λειτουργίας του Φ.Δ. η λήψη του συγκεκριμένου μέτρου έχει γίνει πολύ λίγες χρονιές, και τις περισσότερες φορές - όπως συμβαίνει και φέτος - όταν ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. δεν διαθέτει, λόγω έλλειψης πόρων, το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για συνεχόμενη φύλαξη του χώρου και ενημέρωση των επισκεπτών επί 24ώρης βάσης, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη λήψη πρόσκαιρων επιπρόσθετων μέτρων, προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη δυνατή προστασία της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Η κατά τόπους περιοδική σήμανση με κορδέλες εκ μέρους του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. στοχεύει όχι στον περιορισμό της πρόσβασης επισκεπτών αλλά στη σωστή χωρική διευθέτηση προς το μέρος της παραλίας που γειτνιάζει με τη θάλασσα καθώς και την αποφυγή ανεξέλεγκτων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο χώρο φωλεοποίησης. Είναι επομένως φανερό ότι το Πάρκο δεν κλείνει τις παραλίες ωοτοκίας καθώς και ελεύθερη πρόσβαση λουομένων υπάρχει και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής συντελείται στις Παραλίες Ωοτοκίας, πάντοτε υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό που αντίθετα συμβαίνει είναι ότι ο Φ.Δ. προσπαθεί να προστατεύσει στην πράξη τις φωλιές του είδους που αποτελεί ‘σήμα κατατεθέν’ για τη Ζάκυνθο και εξαιτίας και αυτού το νησί αποτελεί έναν παγκόσμιο πόλο έλξης.
  • Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των Παραλιών Ωοτοκίας (όπως προκύπτει από την άδεια παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού από το ΥΠΑΠΕΝ στους ΟΤΑ και την Κτηματική Υπηρεσία γίνεται με δεδομένη την εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων εκ μέρους του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.) απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, όχι μόνο ως προς την αποτελεσματική προστασία των φωλιών άλλα και ως προς την έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών και των πολιτών της Ζακύνθου σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται και τη σκοπιμότητά τους.
 
Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου εκτιμά – όπως αυτό αποτυπώνεται από τις εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες των Παραλιών Ωοτοκίας οι οποίοι και αποτιμούν θετικά την προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας χελώνας και για αυτό κατατάσσουν υψηλά τη Ζάκυνθο ως τόπο προορισμού τους- ότι τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται κάθε χρόνο σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στις Παραλίες Ωοτοκίας αλλά, αντίθετα, στοχεύουν στη σωστή διευθέτηση των επισκεπτών ώστε να συνδυαστεί με τον καλύτερο τρόπο, αφενός η προστασία του χώρου ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και αφετέρου η εξασφάλιση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στο χώρο αυτό. 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός