Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τετάρτη 24 Οκτώβριος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά

Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Τσούκα Διονύση και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κουλούρη Γιάννη στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την κ. Μανώλη Ελίνα, συνεργάτιδα σε θέματα κλιματικής αλλαγής του Αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλου, την κ. Ρεβέκκα  Μπατμάνογλου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής, τον κ. Κυριάκο Ψύχα, Τμηματάρχη του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, την κ. Τσαλακανίδου Ιωάννα, υπάλληλο του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και υπεύθυνη του προγράμματος LIFE IP-AdaptInGR, και την κ. Ντεμίρη Σπυριδούλα, εκπρόσωπο του Πράσινου Ταμείου.

Στη συνάντηση αυτή, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) καθώς και στη συμμετοχή της Π.Ι.Ν. στο πρόγραμμα LIFE IP-AdaptInGR, 8ετούς διάρκειας, και τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συμμετοχή αυτή.

Στο παραπάνω πρόγραμμα, συντονιστής του οποίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετέχουν 19 ωφελούμενοι, εκ των οποίων ένας είναι και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Κύριος στόχος του είναι η εφαρμογή πιλοτικών έργων/δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις 3 Περιφέρειες (Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων) και στους 5 Δήμους (Κατερίνης, Κομοτηνής, Λάρισας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Ρόδου) που συμμετέχουν, τα οποία θα αποτελέσουν και «καλά παραδείγματα» προσαρμογής για άλλες περιοχές.

Σημαντικά οφέλη από τη συμμετοχή της ΠΙΝ στο πρόγραμμα αυτό, εκτός από τη χρηματοδότηση ύψους έως 1 εκατομμύριο ευρώ για την εκτέλεση πιλοτικού έργου προσαρμογής, θα αποτελέσουν γενικότερα η ενίσχυση και προώθηση της εφαρμογής πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η επιτάχυνση της εκπόνησης του ΠεΣΠΚΑ της ΠΙΝ, η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ΠΙΝ μέσα από δράσεις  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων κ.ά. Επιπλέον, η εφαρμογή του πιλοτικού έργου θα αποτελέσει παράδειγμα «ορθής πρακτικής» τόσο για άλλες Περιφέρειες όσο και για την ίδια την ΠΙΝ, ώστε να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για τη χώρα μας έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση και έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η οποία αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τα άρθρα 42-45 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149) ρυθμίστηκαν θεσμικά τα θέματα που αφορούν στην ΕΣΠΚΑ, στα ΠεΣΠΚΑ, κλπ., ενώ έχει ήδη εκδοθεί ΥΑ με αρ. 11258/2017 (ΦΕΚ Β΄873) με την εξειδίκευση του περιεχομένου των ΠεΣΠΚΑ.