Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τετάρτη 24 Οκτώβριος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά
Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν  την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών διαμαρτυρόμενοι για  το νομοσχέδιο, που έχει θέσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και  το οποίο δεν κατοχυρώνει τη εργασίας τους.
Σε ανακοίνωσή του,  ο Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., κάνει λόγο  για άλυτα βασικά θέματα όπως  είναι η «σταθερή χρηματοδοτική ροή από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της επιχορήγησης του ΥΠΕΝ, η ουσιαστική δυνατότητα εσόδων από ίδιους πόρους καθώς και η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους μέσω των κατάλληλων θεσμικών εργαλείων και τέλος τα εργασιακά θέματα και οι οργανωτικές και διοικητικές δομές των Φ.Δ. των Π.Π.» γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία τόσο του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και  των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης.
Συγκεκριμένα ,
Την Πέμπτη οι εργαζόμενοι των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ. των Π.Π.) της Ελλάδας, πραγματοποίησαν απεργία ως ένα μέσο αντίδρασης στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».
Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, οι ελλείψεις και οι ασάφειες αποτελούν λόγο σοβαρότατης ανησυχίας του Προέδρου, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., εφόσον δεν επιλύονται βασικά θέματα όπως η σταθερή χρηματοδοτική ροή από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της επιχορήγησης του ΥΠΕΝ, η ουσιαστική δυνατότητα εσόδων από ίδιους πόρους καθώς και η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους μέσω των κατάλληλων θεσμικών εργαλείων και τέλος τα εργασιακά θέματα και οι οργανωτικές και διοικητικές δομές των Φ.Δ. των Π.Π.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στον Φ.Δ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου οι εργαζόμενοι που αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό του Φ.Δ. είναι αυτοί που:
α) υλοποίησαν την αρχική λειτουργία (Διοικητική και Διαχειριστική) του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., έχοντας προσληφθεί με διάφανα κριτήρια πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ,
β) ανέπτυξαν και εξασφάλισαν τη λειτουργία (Διοικητική και Διαχειριστική) του Φορέα Διαχείρισης, εντάσσοντας και υλοποιώντας πλήθος πράξεων από Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Προγράμματα (LIFE, Ε.Π.ΠΕΡ.-Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.-Ε.Σ.Π.Α., ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΚΛΠ.), έχοντας ως αποτέλεσμα όχι μόνον την σημαντική απορρόφηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στην Ελληνική Οικονομία, καθώς και την εκπλήρωση των Περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Ελλάδας απέναντι σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συνθήκες αλλά και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή προβολή της Ζακύνθου τόσο μέσα από δράσεις που αφορούν στην προστασία της βιοποικιλότητας όσο και από δράσεις στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού,
γ) απέκτησαν σημαντική εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς η ίδια η Πολιτεία έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για την εκπαίδευσή τους. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν τον Φ.Δ του Ε.Θ.Π.Ζ. μια σημαντική δομική μονάδα που προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες τόσο σε Τοπικό/Περιφερειακό (ΟΤΑ – Δήμος Ζακύνθου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Παραγωγικοί και Κοινωνικοί Φορείς) όσο και σε Εθνικό επίπεδο (ΥΠΕΝ).
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων και αναγνωρίζουν την πολύτιμη συμβολή τους για τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης και στον καθοριστικό τους ρόλο στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής της Ζακύνθου. Το Δ.Σ. τέλος καλεί το ΥΠΕΝ να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του για την προστασία της φύσης, στηρίζοντας και αξιοποιώντας ουσιαστικά το θεσμό των Φορέων Διαχείρισης και να εισάγει στο Σ.Ν. τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία για τη χρηματοδότησή τους, τη στελέχωση με θέσεις αορίστου χρόνου και προκηρύξεις ΑΣΕΠ και την αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση του έργου τους με παραμετροποιημένους δείκτες.
 
Εκ του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ