ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Την Πέμπτη 11 -10-2018 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» και την ανάδειξη μελών εξελεγκτικής επιτροπής .
Με βάση τα  αποτελέσματα εξελέγησαν για μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν.Ζ. οι κατωτέρω :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΩΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ                              
ΚΑΝΔΗΛΑ ΙΟΥΣΤΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                    
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
          ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ                              
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΟΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΠΡΑΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 
ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 
Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου που εξελέγησαν, συστάθηκαν σε σώμα στις 18/10/2018  με μυστική ψηφοφορία και παρόντες όλα τα μέλη, ως εξής:
 
Ευάγγελος Τσώλας - Πρόεδρος
Βαρβαρίγος Γεώργιος - Αντιπρόεδρος
Ιουστίνη Κάνδηλα – Γενικός Γραμματέας
Διονύσιος Μακρυπόδης - Ταμίας
Αικατερίνη Καμπιώτη - Μέλος 

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός