ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΗ Διοίκηση του Νοσοκομείου , στα πλαίσια  ενημέρωσης  της   κοινής γνώμης  σχετικά με τη λειτουργία του Γ.Ν.Ζακύνθου, επισημαίνει  τα εξής:
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο (2) ιατρών ΕΣΥ , ειδικότητας Παιδιατρικής (εκ των οποίων η μία θέση αφορά σε Διευθυντή), μιας (1) θέσης  ειδικότητας ΜΕΘ και μίας(1) θέσης ειδικότητας καρδιολογίας.
Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας νεφρολογίας, δύο (2) θέσεων ειδικότητας ΜΕΘ, μίας (1) θέσης ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής , μίας (1) θέσης ειδικότητας οφθαλμολογίας, μίας (1) θέσης ειδικότητας γαστρεντερολογίας και μίας(1)  θέσης ειδικότητας χειρουργικής.
Έτσι η ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό του Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου θα ανέλθει σε έντεκα (11) ιατρούς ΕΣΥ.
 Όσον αφορά το λοιπό προσωπικό , έχουν προσληφθεί ως επικουρικό προσωπικό  και έχουν αναλάβει υπηρεσία δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτές, ένας (1) ΔΕ Νοσηλευτής, ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και τρεις   (3) ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, ενώ αναμένεται η πρόσληψη δύο (2) ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και μίας (1) ΤΕ Μαιών, ενισχύοντας τις υπηρεσίες του νοσοκομείου με επιπλέον δέκα (10) υπαλλήλους.

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός