ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ 1 / 2017 ως προς τη θέση 102 (Ψυχολόγων) ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε (6/11/2017) στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ζακύνθου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου η ορθή επανάληψη ως προς την θέση 102 (Ψυχολόγων) των προσωρινών αποτελεσμάτων με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Ανακοίνωσης (Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) ΣΟΧ 1/2017  για την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5,
Έτσι, η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων, από τους ενδιαφερόμενους είναι της θέσης 102 / ΣΟΧ 1/2017 μετατίθεται κατά τέσσερις (4) ημέρες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για τη θέση αυτή την Παρασκευή 17η Νοεμβρίου 2017.

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός