ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ημερίδα  διοργανώνει η Δημοτική Παράταξη “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ” την Τετάρτη 7-3-2018 και ώρα 7μ.μ. με θέμα: «Διαχείριση υγρών αποβλήτων στη Ζάκυνθο» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.
Πρόγραμμα Ημερίδας:
19:00-19:20: Προσέλευση - Έναρξη Ημερίδας - Χαιρετισμοί
19:20-19:35: “Ιστορική αναδρομή των ΕΕΛ Ζακύνθου και των δικτύων αποχέτευσης, παρουσίαση της σημερινής κατάστασης”.
Εισηγητής: Γιώργος Ζαρκάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων, τέως Δ/ντής ΔΕΥΑΖ.
19:35-19:50: “Ελαιοτριβεία και διαχείριση αποβλήτων”.
Εισηγητής: Γιάννης Κλάδης, Γεωπόνος, MSc “Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών” της ΔΑΟΚ Ζακύνθου.
19:50-20:05: “Αναγκαιότητα και διερεύνηση επεκτάσεων για τη διαχείριση
υγρών αποβλήτων στη Ζάκυνθο”.
Εισηγητής: Παναγιώτης Λιβέρης, Πολιτικός Μηχανικός MSc, Πρόεδρος Ν.Ε. ΤΕΕ Ζακύνθου.
20:05-20:20: “Η σημασία της τηλεμετρίας στον έλεγχο και την τηλεματική λειτουργία των συστημάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης”.
Εισηγητής: Παναγιώτης Νικολόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.
20:20-20:35: “Σύγχρονες Τάσεις για τον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό
Αποχέτευσης και Επεξεργασίας των Αστικών Λυμάτων. Το Παράδειγμα του Δήμου Αιγιαλείας ως Οδηγού αντίστοιχου Σχεδιασμού για τη Ζάκυνθο”.
Εισηγητής: Σπύρος Φράγκος, Πολιτικός Μηχανικός Msc, Dr Μηχανικός Υδατικών Πόρων
20:35-20:50: “Χρηματοδότηση μικρών Βιολογικών μονάδων κατηγορίας Γ”.
Εισηγητής: Γιάννης Φρατζής, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc
Για τη Δημοτική Παράταξη “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ”
 Γιώργος Αρμένης

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός