ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Από τη Διεύθυνση ανάπτυξης της Π.Ε.Ζακύνθου ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 107/13/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. Η παράταση θα αφορά τα καταστήματα που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση.
  2. Η παράταση του ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για τα καταστήματα αυτά θα είναι από τις ώρες 21.00 έως 24.00.
  3. Η χρονική περίοδος της παράτασης θα είναι από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
  4. Θα εφαρμόζεται στις ημέρες από Δευτέρα μέχρι Σάββατο κάθε εβδομάδας.
  5. Θα εφαρμόζεται στη χωρική αρμοδιότητα όλων των Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας.

και με τις εξής επισημάνσεις:

α. Η λειτουργία των καταστημάτων για τις επιπλέον ώρες (από 21.00 έως 24.00) θα είναι χωρίς απασχόληση προσωπικού. Στην περίπτωση που στο διάστημα αυτό απασχοληθεί προσωπικό θα εφαρμόζεται η κείμενη εργατική νομοθεσία.

β. Για τις Κυριακές και αργίες και για όσα καταστήματα λειτουργούν βάσει αποφάσεων Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών, που έχουν εκδοθεί κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 αρθρ. 16 ν. 4177/2013 και του αρθρ. 46 ν. 2224/1994, θα ισχύει η παραπάνω παράταση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

 

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός