ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Διαβιβάστηκαν τα έντυπα των αιτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτείται να υποβληθούν στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. (προθεσμία υποβολής έως και 28.09.2019) για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης για τη μορφή επιδόματος στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που διέμεναν σε ακίνητα ή χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματική στέγη ακίνητα που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

Κατεβάστε παρακάτω το έντυπο που σας ενδιαφέρει:
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ζάκυνθος Καιρός