Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τρίτη 23 Οκτώβριος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά

 

Τη συμβολή των τοπικών ΜΜΕ , με τις κατά καιρούς παρεμβάσεις τους, προσφέροντας τα μέγιστα στην κατασκευή και λειτουργία του Νέου σχολείου Ορεινής Ζακύνθου,  επισημαίνει με επιστολή του ο Νικήτας Αρετάκης, ζητώντας την  συνέχεια της θετική αυτής παρέμβασης ώστε  να δοθεί λύση στην τηλεφωνική παροχή του διδακτηρίου.

Ο κ.Αρετάκης συνεχίζοντας αναφέρει:

 «Πρόσφατα κατασκευάσθει δίκτυο οπτικών ινών στην ορεινή περιοχή βάσει προγράμματος που εχρηματοδοτήθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη δαπάνη. Οι μελέτες κατασκευής και η εκτέλεση του έργου έγιναν σύμφωνα με πληροφορίες από εταιρίες συνδεδεμένες με τον ΟΤΕ με άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα και κέρδος δικό του.

Το έργο είναι προφανές ότι εξυπηρετεί και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του ΟΤΕ καθ’ όσον σε αυτόν ανήκει το σύνολο των τηλεφωνικών παροχών της περιοχής.

Πριν ακόμη οριστικοποιηθεί λόγω οικονομικής κρίσης η κατασκευή του έργου επισκέφθηκα τις τεχνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ Ζακύνθου και σε τηλεφωνική επαφή με τις εταιρίες κατασκευής του έργου επεσήμανα την αλλαγή όδευσης των καλωδίων οπτικών ινών κατά μήκος της επαρχιακής οδού δια την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών σε τηλεφωνικές παροχές που απαιτούν οι υποδομές του νέου Σχολείου αλλά και των άλλων κτηρίων που έχουν κατασκευασθεί κατά μήκος της οδού. Αντί τούτου στο ύψος του πρατηρίου καυσίμων της περιοχής παρεκάμφθει η επαρχιακή οδός και η σύνδεση των Βολιμών έγινε από την Αναφωνήτρια με όδευση από δευτερεύουσα οδό με καμία προοπτική και δυνατότητα οικιστικής δόμησης λόγω των εκατέρωθεν συνεχόμενων δασικών εκτάσεων. Είναι ανεδαφική υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η όδευση αυτή είχε κάποιο ρόλο στην απόφαση των εμπρηστών της περιοχής. Ο δε ισχυρισμός των εταιριών που συνέταξαν την  μελέτη του έργου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε τις πιστώσεις δια την εξυπηρέτηση ορεινών απομακρυσμένων περιοχών είναι απλώς ατυχής δικαιολογία διότι και το σχολείο σε ορεινή περιοχή ανήκει και βεβαίως άλλο οικιστική περιοχή και άλλο Δάσος.

Από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους έγινε σχετική αίτηση στον ΟΤΕ από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή δια την μεταφορά της τηλεφωνικής σύνδεσης του παλαιού σχολείου στο καινούργιο Διδακτήριο. Η μεταφορά ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί και το σχολείο λειτουργεί χωρίς τηλέφωνο, χωρίς την δυνατότητα λειτουργίας έστω ενός υπολογιστή σε περιβάλλον πλήρους απομόνωσης και ανασφάλειας δεδομένου ότι και τα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν εντός του κτηρίου. Η μη πραγματοποίηση της μεταφοράς έγκειται προφανώς στο κόστος επέκτασης του δικτύου η οποία είναι αναγκαία μετά την παράκαμψη του δικτύου οπτικών ινών από την επαρχιακή οδό. Εφ’ όσον η πολιτεία έχει καταβάλει το αναλογούν τίμημα δια την κατασκευή του έργου και από εφαρμογή μιας επιεικώς πλημμελούς μελέτης δεν είναι δυνατόν η κατασκευή τηλεφωνικής παροχής στο Διδακτήριο οφείλει ο ΟΤΕ να κατασκευάσει άμεσα το απαιτούμενο δια την εξυπηρέτηση του διδακτηρίου τμήμα του δικτύου.

Απευθυνόμενος στον κ. Μιχάλη Τσαμάζ πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ του γνωρίζουμε ότι σε αυτά τα σχολεία της Ελληνικής υπαίθρου έμαθαν γράμματα οι μηχανικοί που δημιούργησαν τον ΟΤΕ.

Το έτος 1960  που φοιτούσα στο Ε Μ Π ο ΟΤΕ διάλεγε φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις και τους χορηγούσε υποτροφίες 8000 δραχμές ετησίως δια όλα τα έτη σπουδών με την υποχρέωση να εργαστούν στον ΟΤΕ επί 8 συνεχή έτη μετά την αποφοίτηση τους από το ΕΜΠ Αυτοί οι μηχανικοί με τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας ως οργανισμού κοινής ωφέλειας, με τα υπέρογκα τηλεπικοινωνιακά τέλη της εποχής εκείνης και την μονοπωλιακή εκμετάλλευση έκαναν τον ΟΤΕ μια από τις μεγαλύτερες κερδοφόρες επιχειρήσεις στη χώρα και μάλιστα δεύτερη από απόψεως ιδιοκτησίας σε αξία ακινήτων μετά την Εθνική Τράπεζα

Ελπίζουμε ότι ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ με τις διακριτές ικανότητες που έχει στην διοίκηση του οργανισμού όπως φαίνεται από την αναπτυξιακή του πορεία και πιστοποιείται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων του θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες δια την επέκταση του δικτύου και την τηλεφωνική διασύνδεση του Διδακτηρίου που αποτελεί ιδιωτική προσφορά. Με τις ενέργειες του αυτές είναι βέβαιον ότι θα εξυπηρετήσει και την κοινωνική παρουσία του ΟΤΕ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνον».