Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τετάρτη 24 Οκτώβριος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά

Κοινωνικό  μέρισμα  2017

Το ποσόν της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο του επιδόματος θα διαμορφώνεται : α) ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογενείας του, β) το ύψος του συνολικού ετησίου οικογενειακού εισοδήματος που δήλωσε φέτος ,γ) και την αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του, η οποία έχει καταγραφεί στο Ε9 η οποία πρέπει να είναι μικρότερη από 180.000,00 €.

Οι  δικαιούχοι του επιδόματος  θα  υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Και  μετά από διασταύρωση των στοιχείων που θα δηλώσουν οι πολίτες  στις αιτήσεις τους με τα ποσά του συνολικού ετησίου οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος που έχουν εγγράψει  νε τις φετινές φορολογικές δηλώσεις τουςΕ1, καθώς και με τα δεδομένα του ηλεκτρονικού αρχείου των δηλώσεων Ε9 για την ακίνητη περιουσία τους θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι του επιδόματος 2017.

Ως συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα όλων των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 της φετινής δήλωσης από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των αφορολόγητων και των ειδικώς φορολογούμενων ποσών.

 Το δικαίωμα είσπραξης της εφάπαξ αυτής εισοδηματικής ενίσχυσης θα το έχουν όσοι από τους φορολογούμενους κατείχαν την 1η-1-2017 ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μικρότερης των 180.000 ευρώ.

Άρα σε κάθε περίπτωση ως συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό του ετησίου εισοδήματος μεταξύ του δηλωθέντος και του τεκμαρτού που έχει προκύψει από το άθροισμα των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) διαβίωσης (τεκμήρια διαβίωσης για σπίτια, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.) και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (ποσά δαπανών για αποπληρωμές δανείων, αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας κ.λπ.).

Επίσης  θα υπάρξει περιορισμός στο όριο των καταθέσεων, για τους δικαιούχους. Θα είναι, περίπου, 9.000 ευρώ για ένα άτομο, 50% για κάθε ενήλικο και 25% για κάθε παιδί. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρώ
Ζευγάρι χωρίς παιδιά: 18.000 ευρώ
Ζευγάρι με δύο παιδιά: 27.000 ευρώ 

Συγχρόνως θα υπάρξει και ένας άλλος περιορισμός που έχει να κάνει με την ακίνητη περιουσία. Για ένα άτομο έως 120.000 ευρώ και 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος έως 180.000 ευρώ.

Όμως προκύπτουν συνεχώς ζητήματα , π.χ για το τι θα γίνει με τους φιλοξενούμενους. Το τι ακριβώς θα αφορά και αν θα είναι κριτήριο η μόνιμη  κατοικία όπως  ισχύει και στα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ ή κάποιο «παράθυρο» για τον ξεχωριστό υπολογισμό εισοδημάτων των φιλοξενούμενων αλλά με προϋποθέσεις. Το μόνο σίγουρο είναι πως την Δευτέρα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα δούμε την πρόθεση του υπουργείου, για την επίλυση των ζητημάτων αυτών. Και μετά τη θα περιλαμβάνει η Κ.Υ.Α (που θα δίνει οδηγίες για την εφαρμογή)

Νοικοκυριό με ένα πρόσωπο

Ετήσιο εισόδημα( σε €) Βάση του Ε1

Ποσόν εισοδηματικής ενίσχυσης

Για εισόδημα από 0 -3.000,00 €  

   450,00 €

Για εισόδημα από 3.001,00-6.000,00 €

   350,00 €

Για εισόδημα από 6.001,00-9.000,00 €

   250,00 €

 

Νοικοκυριό  με έγγαμο χωρίς παιδιά

Ετήσιο εισόδημα( σε €) Βάση του Ε1

Ποσόν εισοδηματικής ενίσχυσης

Για εισόδημα από 0 -4.500,00 €                             675,00 €

Για εισόδημα από 4.501,00 €-9.000,00€

      525,00 €

Για εισόδημα από 9.001,00-13.000,00 €

      375,00€

 

Νοικοκυριό με έγγαμο με ένα παιδί

Ετήσιο εισόδημα( σε €) Βάση του Ε1

Ποσόν εισοδηματικής ενίσχυσης

Για εισόδημα από 0-5.250,00 €                              787,50 €

Για εισόδημα από 5.251,00-10.500,00 €

      612,50 €

Για εισόδημα από 10.501,00-15.75000 €

      437,50 €

Νοικοκυριό με έγγαμο με δύο παιδιά

Ετήσιο εισόδημα( σε €) Βάση του Ε1

Ποσόν εισοδηματικής ενίσχυσης

Για εισόδημα από 0 -6.000,00 €  

     900,00 €

Για εισόδημα από 6.001,00-12.000,00 €

     700,00 €

Για εισόδημα από 12.001,00-18.000,00 €

     500,00 €

 

 Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράτε στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε νοικοκυριού προκειμένου να κριθεί εάν αυτό δικαιούται κάποιας άλλης κοινωνικής παροχής καταβαλλόμενης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Στην  ομιλία του στις επιτροπές ο υπ. Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε, μεταξύ άλλων: «…για να μπορέσει να μοιραστεί αυτό το μέρισμα, πρέπει να γίνει εντός του 2017, γιατί αλλιώς χάνεται. Επειδή χρειάζεται διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως να εκδώσουμε Κ.Υ.Α. και να είμαστε σίγουροι ότι οι δικαιούχοι –που θα σας εξηγήσουμε ποιοι είναι – θα το πάρουν έχει τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος….).

 

 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΦΕ Ζακύνθου