Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Κυριακή 22 Ιούλιος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά
Ο κ . Αβράμης επιβεβαίωσε την πληροφορία της ZantePress24 ότι , μετά την επίσκεψη του κ.Κόκορη (πρ. ΔΕΥΑΖ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπεγράφη, τελικά, η σύμβαση του έργου (κατασκευή  του παράλληλου αγωγού του αποχετευτικού δικτύου Πλάνου).

Ανεκλήθη μετά από καταγγελία-ενημέρωση , της αρμόδιας υπαλλήλου της ΔΕΥΑΖ,  η άδεια τομής για την κατασκευή του παράλληλου αγωγού, του αποχετευτικού δικτύου Πλάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιβλέπουσα το έργο μηχανικός (υπάλληλος ΔΕΥΑΖ), ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΕΖ, ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες και ουσιαστικές διαδικασίες, όπως 1) ότι δεν υπέγραψαν τα μέλη του Δ.Σ της ΔΕΥΑΖ, εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο , να υπογράψει τη σύμβαση, 2) Δεν προωθήθηκε η σύμβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  3)Υπάρχουν  ελλείψεις στη  μελέτη (όπως περιβαλλοντικοί όροι), ενώ ιδιαίτερα σημαντικό , ήταν το γεγονός ότι κατά την έναρξη εργασιών για την υλοποίηση του έργου, δεν κλήθηκε και η ίδια ως επιβλέπουσα.