Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Κυριακή 23 Σεπτέμβριος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά
Ανεκλήθη μετά από καταγγελία-ενημέρωση , της αρμόδιας υπαλλήλου της ΔΕΥΑΖ,  η άδεια τομής για την κατασκευή του παράλληλου αγωγού, του αποχετευτικού δικτύου Πλάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιβλέπουσα το έργο μηχανικός (υπάλληλος ΔΕΥΑΖ), ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΕΖ, ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες και ουσιαστικές διαδικασίες, όπως 1) ότι δεν υπέγραψαν τα μέλη του Δ.Σ της ΔΕΥΑΖ, εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο , να υπογράψει τη σύμβαση, 2) Δεν προωθήθηκε η σύμβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  3)Υπάρχουν  ελλείψεις στη  μελέτη (όπως περιβαλλοντικοί όροι), ενώ ιδιαίτερα σημαντικό , ήταν το γεγονός ότι κατά την έναρξη εργασιών για την υλοποίηση του έργου, δεν κλήθηκε και η ίδια ως επιβλέπουσα.

Ενώ βρισκόμαστε διαρκώς σε μία κατάσταση επισφαλή και μετέωρη με πολύχρονες ταλαντεύσεις πάνω από τα προβλήματα του τόπου, σήμερα , δυστυχώς , η κατάσταση  φαντάζει , περισσότερο τραγική και ασαφής. «Μήλο της έριδος»  αυτή τη φορά η απόρριψη   λυμάτων  στη τουριστική περιοχή του δ.δ Πλάνου, και οι όποιες συνέπειες  στην υγεία των πολιτών, στην τουριστική οικονομία και στη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς αρνητικός πρωταγωνιστής των ΜΜΕ  έχει γίνει για άλλη μια φορά η Ζάκυνθος . Ακόμη περισσότερο όταν εύκολα κανείς διαπιστώνει ότι, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ,αλλά, και της γενικότερης κατάρρευσης  που εμφανίζει ο τόπος  μειώνονται σταθερά οι αντιστάσεις των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων … Η πολυχρόνια αδιαφορία κάποιων αιρετών αντιδικεί μόνιμα με την πολιτική « επιχειρηματολογία» που στόχο έχει το να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα , και την καθημερινότητα των πολιτών που γίνεται όλο και πιο δύσκολη …