ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στην προσωρινή προσέγγιση-αγκυροβολία στην οριοθετημένη με πλωτούς σημαντήρες θαλάσσια περιοχή δυο (02) Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίων (ημερόπλοιων) τα οποία μεταφέρουν περισσότερους από εκατό (100) επιβάτες, και δύο (02) Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίων (ημερόπλοιων) τα οποία μεταφέρουν μέχρι εκατό (100) επιβάτες, απόφασισε το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.
Παράλληλα με την ίδια απόφαση ,
1. Στον ιδιο χώρο, θα προσδένουν τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και οι εκμισθούμενες λέμβοι, εφόσον διατίθεται ο απαραίτητος χώρος για την προσεγγισή τους. Τα ανωτέρω σκάφη δεν θα αναχωρούν από τον Όρμο Ναυαγίου μέχρι την οριστική επιβίβαση των επιβατών τους από την παραλία και την αναχώρησή τους.
2. Με δυσμενείς καιρικές συνθήκες (όχι όμως απαγορευτικές του απόπλου), ή με φαινόμενα αποθαλασσιάς απαγορεύεται η παραμονή σκαφών στον όρμο «Ναυάγιο», προς απο/επιβίβαση περιηγητών, με σκοπό την αποφυγή ατυχήματος και της ταλαιπωρίας των επιβαινόντων, μετά από συνεννόηση με το Λιμενικό Φυλάκιο Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.
3. Απαγορεύεται η πρόσδεση των κάβων των παραπάνω πλοίων από το ναυάγιο του πλοίου επί της ακτής, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή καταστροφής του ναυαγίου που αποτελεί ιδιαίτερο αξιοθέατο για τη νήσο Ζάκυνθο.
4. Η παραμονή στον όρμο Ναυάγιο (οριοθετημένη περιοχή) δεν θα υπερβαίνει τη μία (01) ώρα. Καθ΄όλη την διάρκεια παραμονής απαγορεύεται η λειτουργία του βιολογικού.
5. Κατά τις κινήσεις (μανούβρες) κατάπλου – απόπλου ιδιαίτερα όταν τα σκάφη είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, επιβάλλεται συνεχής και αυξημένη προσοχή και οπτική – ακουστική επιτήρηση του θαλασσίου χώρου. Επιπλέον, επιβάλλεται η τήρηση ασφαλούς ταχύτητας και η εφαρμογή όλων των κανόνων χειρισμού και πλεύσεως που προβλέπει ο Δ.Κ.Α.Σ. Κατά τους κατάπλους – απόπλους και για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών ασφαλείας κρίνεται επιβεβλημένη η συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των πλοιάρχων αναφορικά με την σειρά αγκυροβολίας των υπό την διακυβέρνησή τους Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίων.
6. Επιτρέπεται η λήψη θαλασσίου λουτρού μόνο (ε) μόνο στο χώρο ο οποίος έχει οριοθετηθεί με πλωτούς σημαντήρες και δεν θα επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η προσέγγιση πλοίων – σκαφών.
7. Σε κάθε κατάπλου και απόπλου στον όρμο θα ενημερώνεται το Λιμενικό Φυλάκιο Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου μέσω διαύλου VHF CH 79-12 και θα γίνεται στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου σχετική εγγραφή.
8.Την προσωρινή αναστολή ισχύος της Αριθ. Πρωτ: 2131.13/1189/16/18-05-2016 Απόφασης της Υπηρεσίας μας (ΦΕΚ Β΄ 1814/21 -06/2016).
9. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης συντρεχουσών ποινικών ή αστικών ευθυνών υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α/73) όπως ισχύει.
10.Η παρούσα ισχύει από εκδόσεως μέχρι νεωτέρας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-10-2018.

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός