ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΠραγματοποιήθηκε η 2η  Συνάντηση Εργασίας του έργου “E-HORECA WANET- Αποτελεσματικό Δίκτυο Διαχείρισης Αποβλήτων Εστιατορίων & Catering Ξενοδοχείων”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020» (Interreg IPAII Cross- border cooperation programme Greece- Albania 2014-2020).

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Έλληνες (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο) και Αλβανοί (Δήμος Αγ. Σαράντα, Περιφέρεια Αυλώνας) εταίροι. Συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του έργου, τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν σε επίπεδο οικονομικού αλλά και φυσικού αντικειμένου. Κάθε εταίρος έκανε ολιγόλεπτη παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του και έγιναν ερωτήσεις και συζήτηση με τους υπόλοιπους εταίρους.

Επιπροσθέτως, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο διαχειριστικό- οικονομικό και υλοποίησης φυσικού αντικειμένου. Τέλος, προγραμματίστηκαν οι επόμενες συναντήσεις του έργου.

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"