Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Κυριακή 17 Δεκέμβριος 2017
Βιντεοθήκη
Ζωντανά
Μετά από Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη Διαχειριστική αρχή στην Κέρκυρα και με συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και άλλους φορείς αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης για την ΟΧΕ   του Δήμου Ζακύνθου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου …

Πρόκειται για τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και  Ιονίων Νήσων Πέντε Περιφέρειες της χώρας μοιράσθηκαν το σχεδόν 89% των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκαν στα 4.077 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Ανακοινώθηκε η 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», στην οποία προβλέπεται αύξηση του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της Δράσης από 90.000.000 ευρώ σε 110.000.000 ευρώ.

Ζou Xiaoli :« Ήρθα όμως την κατάλληλη στιγμή, δεδομένου πως η Ζάκυνθος έχει ανοδική πορεία στην Κίνα. Στόχος είναι να ενώσουμε την Ανατολή με τη Δύση. Η Ελλάδα είναι ο πιο σημαντικός κόμβος. Δηλώνω πως είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία προς όφελος των λαών μας»  

Τετραπλάσια ζημιά σε επίπεδο οικονομίας σε σχέση με τον εισπρακτικό στόχο των 84 εκατ. ευρώ θα προκαλέσει η εφαρμογή του φόρου διαμονής από τις αρχές του 2018. Τα παραπάνω καταδεικνύει η μελέτη της Grant Thornton που παρουσιάστηκε σήμερα από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στην οποία αποτυπώνονται οι συνέπειες εφαρμογής του μέτρου για την επιβολή φόρου διαμονής, που εμπεριέχεται ήδη στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2018. Το Ξ.Ε.Ε. ζητεί την απόσυρση του νόμου για το φόρο διαμονής από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του θα προκαλέσει απώλειες 6.174 θέσεων εργασίας και απομείωση των εσόδων του κράτους κατά 435 εκατ. ευρώ.