Η 24η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου την  Δευτέρα  11 Δεκεμβρίου  2017, και ώρα 7:00μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα θέματα της ημερησίας διάταξης που ακολουθούν,

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΙΣ    11/12/2017

(24η Συνεδρίαση) ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  32002/ 07-12-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις

Θέματα                                                                             Εισηγητής

1.       

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Ζακύνθου

Οικονομικές Υπηρεσίες

2.       

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου

κ. Παναγιώτης Μυλωνάς

3.       

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού και ΟΠΔ  ΚΕΔΗΖ οικ έτους 2017

Αντιδήμαρχος Λαγανά κ. Ν. Θεοδόσης

4.       

Έγκριση πεζοδρόμησης οδών Δ.Κ. Ζακυνθιών

Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κόκλας

5.       

Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

 

Οικονομικές υπηρεσίες

6.       

Ανάθεση σε ιδιώτη των  υπηρεσιών    καθαριότητας εσωτερικών χώρων

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

7.       

Εφαρμογή δακοκτονίας με δολωματικούς ψεκασμούς

Δ/νση Οικονομικής Ανάπτυξης

8.       

Πρόγραμμα προβολής Marketing plan του Δήμου Ζακύνθου για την περίοδο 2018-2021 & συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού του Δήμου Ζακύνθου το 2018

κ. Πρόεδρος

9.       

Έγκριση δαπανών για Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Δήμου Ζακύνθου.

κ Πρόεδρος

10.   

Αίτηση: Κατοίκων Τ.Κ  Βασιλικού Ζακύνθου σχετικά με επέκταση φωτισμού στην περιοχή Μέλα – Δάφνη

κ. Πρόεδρος

11.   

Οριστική παραλαβή του έργου «Ανέγερση Κέντρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

12.   

Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Δημοτική  Οδοποιία  -Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας 2016»

κ. Πρόεδρος

13.   

Έγκριση για την παραλλαγή δικτύου λόγω διαπλάτυνσης δρόμου Υ/Σ-16 Μουζακίου (Στροφή Στυλιανέση – Μομότσα)

κ. Πρόεδρος

14.   

Καταστροφή υλικών Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου Ζακύνθου

Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κόκλας

15.   

Καταστροφή υλικών 1ου  Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου

Αντιδήμαρχος

κ. Ι. Κόκλας

16.   

Αφαίρεση της με αριθ. 13950/26-06-2015 άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

κ. Πρόεδρος

17.   

Μετατόπιση δικτύου στον Αγαλά (εκκλησία χωριού – στροφή)

κ. Πρόεδρος

18.   

Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην ΖΟΥΡΜΠΑΝΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ - ΑΝΝΑ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

κ. Πρόεδρος

19.   

Προσθήκη δραστηριότητας σε  άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του ΠΗΛΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

κ. Πρόεδρος

20.   

Ανάκληση της με αρ. 13950/26-6-2015 άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

κ. Πρόεδρος

21.   

Αιτήσεις-προτάσεις- ανακοινώσεις

κ. Πρόεδρος

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός