Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων συμμετείχε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, ο οποίος υπέβαλλε την πρόταση του Δήμου για την αναβάθμιση του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τον σχετικό διάλογο να έχει ξεκινήσει από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο επιχειρεί τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Ο Δήμαρχος, καθώς και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ζήτησε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την παραμονή της Σχολής στη Ζάκυνθο, αλλά με δύο αυτόνομα τμήματα, την ίδρυση Σχολής Τουρισμού και τη λειτουργία διεθνούς ερευνητικού κέντρου για τη σεισμική δραστηριότητα στα Ιόνια Νησιά.
"Ελπίζουμε πως οι προτάσεις που καταθέσαμε θα ληφθούν υπόψιν από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Είμαι αισιόδοξος, δεδομένου πως η Ζάκυνθος έχει πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές. Διαθέτει σύγχρονες κτηριακές υποδομές πανεπιστημιακού επιπέδου" δήλωσε ο Δήμαρχος.

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός