ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, ο δήμος Ζακύνθου σας ενημερώνει ότι η εν λόγω υπηρεσία στελεχωμένη από 3 Δημοτικούς Αστυνομικούς και έναν υπάλληλο περιορισμένων αρμοδιοτήτων, εκτέλεσε συνολικά 22 περιπολίες (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζακύνθου) κατά τη διάρκεια των οποίων:
- Διεξήγαγε 56 ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων των κοινόχρηστων χώρων (όπου έγιναν και οι ανάλογες εκθέσεις)
- Διεξήγαγε 10 ελέγχους για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (όπου έγιναν και οι ανάλογες εκθέσεις)
- Διενήργησε 66 επιδόσεις εγγράφων του οικείου Δήμου
- Διενήργησε 27 επιδόσεις εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου
- Διενήργησε 5 επιδόσεις εγγράφων άλλων Δήμων
- Διενήργησε 2 επιδόσεις εγγράφων του ελεγκτικού συνεδρίου
- Παρείχε συνδρομή για την τήρηση μέτρων τάξης κατά των θρησκευτικών και εορταστικών εκδηλώσεων του οικείου Δήμου
- Παρείχε 2 βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση
- Διενεργήθηκαν 3 σφραγίσεις – αποσφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Ανταποκρίθηκε σε 73 αιτήματα για βεβαίωση γνησίου της υπογραφής
- Διενήργησε 25 ελέγχους για εγκαταλελειμμένα οχήματα.

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός