ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Με ένα  και μοναδικό θέμα την υποβολή προτάσεων για λήψη μέτρων αναφορικά με  την συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στην Ζάκυνθο και  τις επιπτώσεις του φαινομένου, συνεδριάζει με την ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ  το Δημοτικό συμβούλιο Ζακύνθου την Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 7.30μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. , στο Πνευματικό κέντρο. 
Συγκεκριμένα,
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                       
                            Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
    
                         ΠΡΟΣ
                          ΔΗΜΑΡΧΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                                                               Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Ζακύνθου
                                    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
                                                       -  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                          -  ΒΟΥΛΕΥΤΉ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                          -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΉΣΩΝ
                          -  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                          -  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                           - ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                           - ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                           - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                   
                           - Δ/ΝΤΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                           - Δ/ΝΤΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                           - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                           - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                           - Μ.Μ.Ε  
                           
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  Έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου  (Άρθρο 67 Ν.3852/10)
   
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης)  και του αρθρ. 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 7.30μ.μ  (29η συνεδρίαση) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. , στο Πνευματικό κέντρο Ζακύνθου  (Πλ. Σολωμού)   του Δήμου Ζακύνθου,  καθώς προέκυψε επείγον θέμα προς συζήτηση όπως περιγράφεται  στην επισυναπτόμενη ημερήσια διάταξη
  1. Έγκριση της κατεπείγουσας πρόσκλησης συζήτησης θεμάτων σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση του Δ.Σ. λήψης απόφασης επί των συγκεκριμένων θεμάτων.
  3. Συζήτηση για την συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στην Ζάκυνθο και υποβολή προτάσεων για λήψη μέτρων για τις επιπτώσεις του φαινομένου.
Το θέμα κρίνετε  επείγων  προς συζήτηση ,καθώς άμεσα θα πρέπει  το Δημοτικό Συμβούλιο  να υποβάλει  προτάσεις  και να λάβει   αποφάσεις  για περαιτέρω ενέργειες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός