ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

…. για  το « Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Ζακύνθου και για την Έγκριση παράτασης  χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και αύξησης προϋπολογισμού  του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας …
 
 Εκτάκτως συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο  Ζακύνθου την  Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00μ.μ , με σημαντικά θέματα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα την   ίδρυση  Σχολικής Μονάδας  με την Επωνυμία « Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Ζακύνθου ( ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ..-Λ.), καθώς ,και την Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και αύξησης προϋπολογισμού του Υποέργου 1 «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Ζακύνθου» της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Ζάκυνθο» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5000534 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,κ. Γιάννη Φεραδούρου  στο Ionian Radio.gr οι αποφάσεις  ήταν ομόφωνες…
«Σήμερα προέκυψαν 2 επείγοντα θέματα και μάλλον σημαντικά. Πρόκειται για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας , ενιαίου γυμνασίου λυκείου για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ας ευχηθούμε να είναι μια επιπλέον νέα δομή του δήμου. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πλέον η πολιτεία τα εντάσσει στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο
Ψηφίστηκε ομόφωνα με την υποσημείωση να μη μείνουμε στα χαρτιά. Το σχολείο θα πρέπει να επανδρωθεί με τους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται. Χρειάζεται πληθώρα εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών
Η λειτουργία του κέντρου υποστήριξης γυναικών ήταν το άλλο θέμα. Αυτό το πρόγραμμα συνεχίζει και για την επόμενη 2ετία μέσω του ΕΣΠΑ. Έπρεπε και αυτό να ψηφιστεί.»

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός