ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Το 2019 είναι έτος ανάδειξης της νέας Δημοτικής Αρχής που θα κληθεί να υπηρετήσει τα συμφέροντα των Δημοτών του Δήμου Ζακύνθου.

 Με τον καινούριο Νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα εκλογικά Τμήματα του Δ.Δ. Ζακύνθου, όπως και σε άλλες περιοχές του Δήμου, θα στηθούν 2 διαφορετικές κάλπες εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. Στην μία κάλπη θα γίνει η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων ενώ από την άλλη θα προκύψει το Τοπικό Συμβούλιο πόλης Ζακύνθου που θα κληθεί να προτείνει, να διεκδικήσει, να διαχειριστεί και να παλέψει για την αντιμετώπιση των πολλών και μεγάλων προβλημάτων της πόλης μας.

Δίνεται δηλαδή από τον νέο Νόμο η δυνατότητα στις τοπικές κοινότητες, όπως η δική μας, να έχειΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ συνδυασμό από εκείνους του κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή η δυνατότητα είναι σημαντική και δεν πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη.

Επίσης, επικεφαλής του συνδυασμού θα γίνεται ο πρώτος σε ψήφους κοινοτικός σύμβουλος και για την εκλογή προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου θα γίνεται «εσωτερική» ψηφοφορία με υποψηφίους τους δύο επικεφαλής των δύο πρώτων συνδυασμών, εάν κανένας συνδυασμός δεν «πιάσει» ποσοστό 50% (+1 ψήφο). Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο να ανέρχεται σε ποσοστό 40%, τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων.

Πρέπει, λοιπόν, η εκλογική διαδικασία να μην εστιάζεται στα πρόσωπα των επικεφαλής αλλά στις συνθέσεις, τις θέσεις και τα προγράμματα των συνδυασμών.

Όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση – και στη Ζάκυνθο – τα τελευταία χρόνια, έχουν μάθει να εργάζονται σε ένα περιβάλλον καθαρά δημαρχοκεντρικό, με απόλυτο έλεγχο πλειοψηφίας σε Δημοτικό συμβούλιο και οικονομική επιτροπή. Αντιμετώπιζαν ψηφοθηρικά τις τοπικές κοινότητες, με το δικό τους ισόβιο πρόεδρο, με τους δικούς τους προμηθευτές, τους δικούς τους συνεργάτες και η όποια τομή δημιουργεί, προφανώς, προεκλογικό αποσυντονισμό.

Αλλά και μετεκλογικά. Οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες παλαιάς κοπής μάλλον αδυνατούν να διαχειριστούν το νέο τοπίο που διαμορφώνεται. Δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι από εδώ και στο εξής για τις αποφάσεις που θα παίρνουν θα πρέπει να δίνουν λόγο.

Οι προσωποπαγείς και κομματικά ή παραταξιακά ελεγχόμενοι συνδυασμοί νιώθουν ανασφάλεια καθώς το άτομο που θα τεθεί επικεφαλής θα προκύψει από τη λαϊκή εντολή και ενδεχομένως να μην είναι ο «εκλεκτός» τους.

Ο νέος νόμος έρχεται να διορθώσει όλες αυτές τις προαναφερόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος και αυτό οφείλουμε όλοι να το καταλάβουμε και να το υπηρετήσουμε. Αυτή η δημοκρατική αλλαγή φέρνει πλέον πιο κοντά την κοινωνία στα κοινά αφού τα τοπικά συμβούλια θα λειτουργούν σαν ένας λαϊκός συμμετοχικός θεσμός και θα αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ πολίτη και δήμου.

Πλέον, για όλα τα ζητήματα της πόλης της Ζακύνθου θα πρέπει να ερωτάται το τοπικό συμβούλιο, το οποίο αναβαθμίζεται και σαν ανεξάρτητο θα μπορεί να διεκδικεί τις αρμοδιότητες που του ανήκουν και να ζητά από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχει πια το δικαίωμα, να του μεταβιβάζουν με αποφάσεις τους επιπλέον αρμοδιότητες στο χώρο ευθύνης του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις αρμοδιότητες που, με το νέο Νόμο παρέχονται στα Τοπικά συμβούλια:

α) εκφράζουν γνώμη και διατυπώνουν προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεσηνέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

β) αποφασίζουν ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των δήμων, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παρ. 4 Α του άρθρου 259,

γ) προτείνουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες και αποστέλλουν τις προτάσεις τους στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

δ) προωθούν τον εθελοντισμό και συνεργάζονται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

Τα Τοπικά συμβούλια εκφράζουν επίσης γνώμες και διατυπώνουν προτάσεις είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της κοινότητας,

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,

ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,

στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,

θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,

ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,

ιγ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,

ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.

Ακόμη θα γνωμοδοτούν, θα επισημαίνουν τα λάθη, τις παραλείψεις και τις ολιγωρίες της Δημοτικής αρχής, θα ασκούν οικονομικό έλεγχο καθώς επίσης θα ανοίγουν ζητήματα και θα προωθούν λύσεις για τις ανάγκες της περιοχής τους.

Στη Ζάκυνθο, τις τελευταίες μέρες, γίνεται ξεκάθαρο ότι κάποιοι εν ενεργεία αλλά και αρκετοί από τους νέους υποψηφίους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Δημοτικούς συμβούλους,  δεν θέλουν την αυτονομία που προβλέπει ο νόμος για την εκλογή του Τοπικού συμβουλίου που επιθυμούν οι κάτοικοι. Δεν αποδέχονται τη δυνατότητα το τοπικό συμβούλιο να μπορεί να μην ανήκει σε συγκεκριμένη παράταξη ή κόμμα και να έχει την δυνατότητα συλλογής ψήφων μόνο για το ίδιο και το συμφέρον της πόλης του και όχι ταυτόχρονα και για τον Δήμαρχο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Αυτή η άρνηση για την ανεξαρτησία εκπροσώπησης των Τοπικών κοινοτήτων, με την προσπάθεια δημιουργίας κομματικών ή παραταξιακών συνδυασμών, από μόνη της λέει και αποκαλύπτει πάρα πολλά για το μοντέλο διοίκησης που σκοπεύουν να εφαρμόσουν.

Έχουμε ξεκινήσει, ήδη, την δημιουργία ενός συνδυασμού από ενεργούς πολίτες, που θα διεκδικήσει τη διοίκηση της Τοπικής Κοινότητας Ζακύνθου και θα παλέψει για την επίλυση των πολλών και δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και διαχρονικά.

Ενός συνδυασμού που δεν έχει εξαρτήσεις από κανένα πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πρόσωπο και λειτουργεί με μοναδικό σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των κατοίκων της πόλης μας.

Η ομάδα μας – για όσους δεν γνωρίζουν ήδη – είναι ανοιχτή σε εποικοδομητική συζήτηση με όλους όσους θέλουν και μπορούν να προσφέρουν, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της πόλης μας καθώς και την προσπάθεια επίλυσης πολυετών προβλημάτων που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Επιθυμούμε την συνεργασία με ΟΛΟΥΣ τους υποψήφιους Δημάρχους Ζακύνθου και βέβαια με την Δημοτική Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές. Η οποιαδήποτε συνεργασία προκύψει, όμως, θα είναι ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ και όχι ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ.

Ο συνδυασμός μας δεν έχει ανάγκη και δεν επιθυμεί την προεκλογική στήριξη κανενός υποψήφιου Δημάρχου ή Δημοτικού συνδυασμού.

Το πρόγραμμα των δράσεων – διεκδικήσεών μας θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η πόλη μας έχει ανάγκη από νέες πρωτοβουλίες και καθαρές σκέψεις, με διαφορετική νοοτροπία και όρεξη για δουλειά, που θα λειτουργήσει προς όφελος του κοινού καλού μακριά από τις αγκυλώσεις και τους εγκλωβισμούς του παρελθόντος.

ό τις αγκυλώσεις και τους εγκλωβισμούς του παρελθόντος

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός