ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Tη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, συνεδρίασε η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ζακύνθου με αντικείμενο συζήτησης τη λήψη αποφάσεων για τη χρηματοδότηση για παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες του νησιού μας, καθώς και την υποβολή πρότασης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αποφασίστηκε η αποστολή του αιτήματος προς το αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση σύμφωνα με τα τεχνικά δελτία, ύψους 11 εκ. ευρώ, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών στα σχολεία μας. Παράλληλα, όσον αφορά στην υποβολή πρότασης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης, τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου έχουν κινηθεί σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός