ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 

Σύμφωνα με πληροφορίες  έρχεται με νομοσχέδιο  η ρύθµιση οφειλών προς τα Ταµεία  χωρίς εισοδηματικούς ή περιουσιακούς, αλλά µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους που θα οδηγούν σε «κούρεµα» της συνολικής οφειλής κατά 60%-65% και αποπληρωμή του υπολοίπου σε έως 120 δόσεις. Η ρύθµιση για τις 120 δόσεις αφορά το σύνολο των οφειλών στα Ταµεία έως και τον Δεκέμβριο του 2018. Από την νέα ρύθμιση εξαιρούνται µόνο όσοι έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον εξωδικαστικό και στον νόµο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010).

Επίσης στην νέα ρύθµιση υπάγονται και όλοι όσοι είναι σήµερα  ενταγμένοι σε άλλη ρύθµιση (π.χ. στην πάγια των 12 δόσεων), καθώς στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι στο νέο σχήµα «υπάγεται υποχρεωτικά και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούμενων ρυθμίσεων». Μάλιστα προβλέπεται πως αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς τα Ταμεία στον νόμο του Εξωδικαστικού ή των υπερχρεωμένων, τότε ο οφειλέτης μπορεί να ενταχθεί στη νέα ευνοϊκότερη ρύθµιση εφόσον παραιτηθεί από τις προηγούμενες .

Στη νέα ρύθµιση υπάγονται νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, από την  οποία δημιουργήθηκε η οφειλή. Η εφαρμογή θα ανοίξει έως το τέλος Απριλίου και οι  αιτήσεις υπαγωγής  θα υποβάλλονται έως τις 30-09 -2019  .

Για τις ατομικές εισφορές των µη μισθωτών στον πρώην  ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ η ρύθµιση προβλέπει: Εθελοντικό επανυπολογισμό οφειλών της περιόδου από 2002 έως 2016 µε βάση τα ποσοστιαία ασφάλιστρα για κύρια, επικουρική σύνταξη, υγεία και πρόνοια που προβλέπει ο νόμος 4387/2016. Ως βάση υπολογισμού προσδιορίζεται ο κατώτατος μισθός του 2018, που έχει ως  αποτέλεσμα να πέσουν όλοι στην ελάχιστη εισφορά. Ο επανυπολογισμός θα γίνεται ύστερα από αίτηση και συναίνεση του οφειλέτη, καθώς η πράξη αυτή υποδηλώνει  και μείωση συντάξιμου μισθού. Θα δίνετε η δυνατότητα στον  οφειλέτης να μπορεί να ενταχθεί στη ρύθµιση και χωρίς επανυπολογισμό και να  επωφεληθεί από τις δόσεις. Επίσης :

             Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2001, όπως και όσες ανήκουν στη διετία 2017-2018 δεν επαναϋπολογίζονται.

             Θα γίνετε αυτόματο «κούρεμα» του συνόλου των προσαυξήσεων κατά 85%. Για τα χρέη της περιόδου 2002-2016 θα επαναϋπολογίζονται και οι προσαυξήσεις µε βάση τη νέα βασική οφειλή.

             Θα γίνεται αποπληρωμή του νέου ποσού σε έως 120 δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων θα διαμορφώνεται µε βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 €. Οι δόσεις αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής θα έχουν τόκο 5% ς υπολογισμένο σε ετήσια βάση.

             Ειδικά για τους  αγρότες (οφειλές  πρώην ΟΓΑ) θα επωφελούνται ΜΟΝΟ από τις 120 δόσεις µε ελάχιστη δόση τα 30 € και το «κούρεµα» των προσαυξήσεων κατά 100% και  δεν θα εντάσσονται στον επανυπολογισμό.

             Για τους εργοδότες των κοινών επιχειρήσεων (οφειλές πρώην ΙΚΑ) προβλέπεται να ισχύει η αποπληρωμή σε 120 δόσεις, µε 50% έκπτωση στα πρόστιμα. Και θα υπάρξει εναλλακτική προβλέψει  να δίδεται 100% έκπτωση στις προσαυξήσεις  αν γίνει ολοσχερής εφάπαξ εξόφληση της βασικής οφειλής. Θα εντάσσονται στην ρύθμιση οφειλές εργοδοτών έως και το 2018, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

 

Βάση του νέου νομοσχεδίου η  ρύθµιση θα  χάνεται εφόσον δεν καταβληθούν δύο δόσεις, όπως επίσης και βεβαιωμένες οφειλές του 2019.

             Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ρύθµιση συνεχίζεται από τους κληρονόμους του.

             Η απώλεια της ρύθμισης οδηγεί στην αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και πριν από τον τυχόν επανυπολογισμό τους.

             Το ποσό που έχει καταβληθεί έως την απώλειά της αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει.

             Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας δίμηνης  ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων.

 

Τσουκαλάς Γ. Νίκος

Λογιστής α τάξης

 

 

 

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός