Κυριακή 22 Οκτώβριος 2017
Βιντεοθήκη
Ζωντανά
Παράσταση στη Δημοτική Αρχή πραγματοποίησε ο Επικεφαλής της «Ζακυνθινής Αναγέννησης», κ. Αντώνης Κασιμάτης, αναφορικά με την «διαφαινόμενη νέα εμπλοκή στην παραλαβή του κατάλληλου εξοπλισμού, για την άμεση λειτουργία της κινητής μονάδας μηχανικής επεξεργασίας και ανακύκλωσης απορριμμάτων» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά με Δελτίο Τύπου... Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Παραλαβής του Εξοπλισμού προκύπτει ότι τα μηχανήματα δεν είναι κατάλληλα  και  «κρίθηκαν ανεπαρκή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού…» γεγονός που δημιουργεί  νέες καθυστερήσεις και επιπλέον προβλήματα στην αντιμετώπιση συνολικά της διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ  για άλλη μια φορά  «αποκαλύπτονται» η όποιας μορφής αδυναμίες…