ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Έως τις 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων και δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ.  Δεν αναμένεται να δοθεί παράταση στη διαδικασία και για αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία, θα πρέπει να καταγραφούν άμεσα (στα ΕΛ.ΤΑ. ή στην Τράπεζα που έχουν ανοίξει λογαριασμό πίστωσης της σύνταξης ή επιδόματος), σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.
Παράλληλα, όσοι δεν καταγραφούν θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνουν από τον Ιανουάριο 2013.


Με βάση ανακοίνωσή του Οργανισμού, σημαντικός αριθμός συνταξιούχων και επιδοματούχων δεν έχει μέχρι σήμερα δηλώσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του. Για το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα όλοι οι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων να ελέγξουν στην επιστολή που τους έχει αποσταλεί από τον ΟΓΑ αν ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ τους είναι σωστά συμπληρωμένοι, για την καταγραφή φυσικής παρουσίας.


Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται σωστά ή δεν είναι συμπληρωμένοι ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 26-11-2012 στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την επιστολή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δηλώσουν τον σωστό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.


Διαφορετικά, η καταβολή της σύνταξης ή του επιδόματος θα ανασταλεί από τον Ιανουάριο του 2013. Σημειώνεται ότι η σύζυγος θα πρέπει να δηλώνει το δικό της ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και όχι του συζύγου της.