Την ενίσχυση των νοσοκομείων της χώρας με το ποσό των 300 εκατ. ευρώ ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Υγείας, Ανδ. Λυκουρέντζος.Η παραπάνω επιχορήγηση εγκρίθηκε για την αποπληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τρίτους, με ιδιαίτερη μέριμνα στην τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές των ειδικών μονάδων (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΤΝ κ.λπ.).

Σύμφωνα με το υπουργείο, «με το ποσό αυτό εκταμιεύεται πλήρως η σχετική διαθέσιμη πίστωση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας για το οικονομικό έτος 2012 και ενισχύονται εγκαίρως οι νοσοκομειακές δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους και συνακόλουθα η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες».

Ειδικότερα χορηγούνται τα ακόλουθα ποσά ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

Αττικής: 102.800.00Ο

Πειραιώς και Αιγαίου: 44.460.000

Μακεδονίας: 18.850.000

Μακεδονίας και Θράκης: 40.750.000

Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας: 24.050.000

Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: 47.390.000

Κρήτης: 21.700.000

πηγη ΑΠΕ ΜΠΕ