Την ανάγκη εκπόνησης μίας εθνικής στρατηγικής, η οποία θα είναι ευρύτερη του Μνημονίου, προτάσσει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την κρίση, εκτιμώντας ότι παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί αβεβαιότητες και κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν.

Στην Ενδιάμεση Έκθεση της ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική, που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή προβλέπεται ότι το ΑΕΠ της χώρας θα υποχωρήσει το 2013 κατά 4%- 4,5% ενώ η οικονομία θα επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2014.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από το 23,5% το 2102 στο 26% το 2013 και το 2014.

Το έλλειμμα στο Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα περιοριστεί το 2012 στο 4,5% του ΑΕΠ και το 2013 στο 4,7%. Η ύφεση αυτή χαρακτηρίζεται πρωτοφανής σε καιρό ειρήνης και όπως επισημαίνεται, έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στα εισοδήματα αλλά και στο παραγωγικό δυναμικό και την κοινωνική συνοχή. Επιπροσθέτως, η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση εμποδίζει τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Η ΤτΕ αναγνωρίζει ότι η ανάκαμψη της οικονομίας και η επιστροφή στην ανάπτυξη αποτελούν εθνική προτεραιότητα, θέτοντας δύο προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση:

Πρώτον, να αρθεί η αβεβαιότητα για τη θέση της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ. Όσο το ζήτημα αυτό παραμένει ανοικτό και αναπαράγεται, η απειλή θα συνεχίσει να υφίσταται, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για συντεταγμένη έξοδο από την κρίση. Η απόφαση του Eurogroup της 26ης-27ης Νοεμβρίου και οι ισχυρές διαβεβαιώσεις των εταίρων για την παραμονή της χώρας στη ζώνη του ευρώ είναι ένα ουσιαστικό βήμα. Για να ανακτηθεί όμως πλήρως η εμπιστοσύνη, απαιτείται συνεχής και εντονότερη προσπάθεια που θα καλύψει το χαμένο έδαφος.

Δεύτερον, να ολοκληρωθεί ένα εθνικό σχέδιο για τη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο καθώς τα Μνημόνια αποτελούν απλώς την πυξίδα των αλλαγών εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της χρηματοδότησης.

Για την επίσπευση της ανάκαμψης η ΤτΕ θέτει έξι ενδιάμεσους στόχους.

*Πρώτον, την άμεση εφαρμογή μέτρων που ευνοούν την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου.

*Δεύτερον, την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι η πρόοδος και η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος θα συντελέσουν στην επιστροφή καταθέσεων και τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας.

*Τρίτον, την άμεση βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και απλοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

*Τέταρτον, τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος.

*Πέμπτον, την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων.

*Έκτον, την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, η Έκθεση επισημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων θα παραμείνουν τρεις μεγάλες και ισχυρές τράπεζες μαζί με ακόμη μερικές μικρότερες.

H Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη κοινοποιήσει σε κάθε τράπεζα το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών της, καθώς και τις προθεσμίες για την υποβολή σχεδίων κεφαλαιακής ενίσχυσης και τη δρομολόγηση της εφαρμογής τους. Οι τράπεζες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το τέλος Απριλίου 2013.


πηγή news247.gr