ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά πλειοψηφία αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 1833/2021  απόφαση της υπέρ της αντισυνταγματικότητας της διάταξης  του άρθρο 95 παρ. 1 του νόμου 4387/2016, για την 20ετή παραγραφή , με το σκεπτικό ότι το επίμαχο άρθρο  του νόμου  «αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον χρόνος παραγραφής 20 ετών δεν συνιστά εύλογη διάρκεια μιας προθεσμίας, η οποία απαιτείται να είναι σχετικά σύντομη, δεδομένης και της αυξανόμενης ταχύτητας και πολυπλοκότητας των σύγχρονων βιοτικών σχέσεων και συναλλαγών, που αξιώνουν, κατ’ αρχήν, ταχεία εκκαθάριση των εκάστοτε τρεχουσών υποχρεώσεων των διοικουμένων».
Αυτή η  εξέλιξη λόγο  της απόφασης για την  διαγραφή των συγκεκριμένων χρεών θα διευκολύνει  την έξοδο πολλών  ασφαλισμένων στην σύνταξη , που έως τώρα είναι εγκλωβισμένοι. Τουλάχιστον 50.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι  περιμένουν την εφαρμογή αυτής  της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την παραγραφή των χρεών  τους προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία «λιμνάζουν» πάνω από μια 10ετία και δεν έχουν εισπραχτεί από τον φορέα.
Εάν ισχύσει η απόφαση για  τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ ελαφρύνονται έως και 50% οι οφειλέτες , καθώς παραγράφονται όλα εκείνα που οφείλονται πριν το 2011 και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την συνταξιοδότησή τους. Έτσι όσοι δεν μπορούσαν λόγω των οφειλών τους να συνταξιοδοτηθούν, τώρα θα  μπορούν , αρκεί το συνολικό χρέος (από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις) της 10ετίας, να είναι κάτω από 20.000 ευρώ για τους επιχειρηματίες και 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Στην περίπτωση κατά την οποία  ακόμη και μετά την 10ετή παραγραφή το χρέος είναι μεγαλύτερο των παραπάνω ορίων , ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό εντός διμήνου, προκειμένου η σύνταξη να αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησής του.
Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέχουν δύο σημεία γιατί κρύβουν παγίδες που μπορεί να αποβούν μοιραία  για την συνταξιοδότηση τους :
  • Με τη διαγραφή 10 ετών από την συνολική οφειλή, διαγράφεται παράλληλα και ο αντίστοιχος ασφαλιστικός χρόνος.
  • Δεν διαγράφονται χρέη που έχουν ήδη βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ.
Στα θετικά της απόφασης, εφόσον η 20ετία γίνει 10ετία, η συνταξιοδότηση γίνεται πιο εύκολα διαχειρίσιμη στην απόδοση της . Και αυτό γιατί τα χρέη των ασφαλισμένων  πριν από το 2011 θα παραγραφούν. Έτσι, εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως το όριο ηλικίας και τα έτη ασφάλισης, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, παράλληλα με ρύθμιση των οφειλών, με αποτέλεσμα να  απεγκλωβίζονται 50.000 ασφαλισμένοι  και  να μπορούν να λάβουν την  σύνταξη τους , π.χ  1) εάν κάποιος έχει 44.000 ευρώ οφειλές και με την παραγραφή γίνουν 18.000 ευρώ, αυτά μπορούν να ρυθμιστούν και να παρακρατούνται από τη σύνταξη (όριο 20.000 ευρώ οφειλές) , 2) εάν τα αρχικά χρέη είναι για παράδειγμα 50.000 ευρώ και με την παραγραφή γίνουν 25.000, ο οφειλέτης για να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να πληρώσει εφάπαξ τα 5.000 ευρώ και να ρυθμίσει μέσω της συνταξιοδότησης τα υπόλοιπα 20.000.
 Τσουκαλάς  Γ. Νίκος
Λογιστής ά τάξης