ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

"....Τόσο η ΑΝΑΣΑ ως αυτοδιοικητική κίνηση, όσο και η προσωπική μου γνώμη, είναι ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τις ανεμογεννήτριες και το ρεύμα που παράγεται από αυτές. Οι ανεμογεννήτριες καταρχήν είναι ήπια μορφή παραγωγή ενέργειας. Μια τυπική ανεμογεννήτρια, αν λάβουμε υπόψη την WWF, κάνει απόσβεση των εκπομπών που παράγονται κατά την κατασκευή της σε λιγότερο από ένα χρόνο. Άρα σε γενικές γραμμές δεν είμαστε εναντίον των ανεμογεννητριών, σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση της Ζακύνθου, όμως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι διεξάγεται μια διαδικασία χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Μετά  την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη μπορούν να κάνουν οτιδήποτε, γιατί όταν υπάρχουν μονάδες ισχύος κάτω από 10MW, αρκεί μια απλή Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ), ουσιαστικά χωρίς καμιά περιβαλλοντική μελέτη και χωρίς έστω διατύπωση της γνώμης των τοπικών αρχών. Εδώ στη Ζάκυνθο στην ουσία έχουμε μια επίδειξη περιφρονητικής απαξίας εκ μέρους της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης προς την τοπική κοινωνία και έλλειψη οποιασδήποτε ουσιαστικής ενημέρωσης και διαβούλευσης. Βεβαίως, ο νόμος που έφτιαξαν τούς βολεύει τώρα ως προς αυτό. Μάλιστα, δεν ήρθε ούτε καν στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα, γιατί πλέον δεν μπορεί να γνωμοδοτεί. Έγινε μια ερώτηση στο Περιφερειακό συμβούλιο από μία παράταξη και εκεί η Περιφέρεια στην ουσία απάντησε ότι: «είμαστε ενημερωμένοι και βεβαίως το παρακολουθούμε, παρόλο που δεν έχουμε την αρμοδιότητα. Ταυτόχρονα, εμείς ως περιφερειακή αρχή έχουμε την ευθύνη του ελέγχου». Αυτό είναι λίγο παράξενο ως διατύπωση («δεν έχουμε την αρμοδιότητα, αλλά έχουμε την ευθύνη του ελέγχου»). Κατά συνέπεια, για την περιφερειακή αρχή δεν υφίσταται θέμα προελέγχου, αλλά θα πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία. Σαν παράταξη κρίνουμε ότι αυτή δεν είναι σοβαρή στάση Περιφέρειας, ούτε δημόσιων αρχών και θα έπρεπε να προβεί σε ελέγχους πριν συμβεί οτιδήποτε..."

Photo| fortunegreece.com