ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Από τα ισχύοντα έως τώρα το ποσό που θα επιστραφεί και από τους 7 κύκλους των κρατικών δανείων (επιστρεπτέα προκαταβολή) υπολογίζεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει περίπτωση η έκπτωση να φθάσει και το 78,75% (στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του ποσού) του δανείου που έλαβαν υπό προϋποθέσεις.
Ειδικότερα:
  1. Επιστρέφεται το ένα τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  2. Επιστρέφεται το ένα τρίτο (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  3. Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.
  4. Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
  5. Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
Όμως από όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας , η κυβέρνηση μάλλον μελετά σχέδιο  περαιτέρω κουρέματος  έως και μηδενισμό των οφειλών από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Επίσης  το οικονομικό επιτελείο με την κυβέρνηση φέρονται αποφασισμένοι να θέλουν να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις κυρίως που πλήττονται από την υγειονομική και ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια τα οποία μάλιστα συζητά με τους θεσμούς και την Ε.Ε. Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι είναι :
  1. Να χαριστεί το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης που είναι και το ορθό .
  2. Την μείωση των ποσών που πρέπει να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που πρέπει να επιστραφεί από τα 3 δισ. ευρώ περίπου μπορεί να περιορισθεί στα 1,5 δισ. ευρώ ενδεχομένως και σε χαμηλότερα επίπεδα.
  3. Να χαριστεί το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 700.000 περίπου  επιχειρήσεις , έτσι ώστε να μείνει αμετάβλητη η ρευστότητα των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν  τις αυξήσεις από την ενεργειακή κρίση.
Επίσης όπως προκύπτει από την έκτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου "τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης των υφιστάμενων μέτρων ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει του προσωρινού πλαισίου, προκειμένου να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής τους έως τις 30 Ιουνίου 2022 και  να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση ή η μετατροπή ορισμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων έως τις 30 Ιουνίου του 2023.
Η απόφαση αυτή δύνη την δυνατότητα στα κράτη μέλη για περεταίρω  χρηματοδότηση  και περιλαμβάνει ειδική προσαρμογή νέων ή υφιστάμενων καθεστώτων ενίσχυσης σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση σε συγκεκριμένα κράτη μέλη εντός των ορίων του τροποποιημένου πλαισίου".
Η τροποποίηση αυτή δύνη την δυνατότητα για περεταίρω χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις  που πλήττονται από την ενεργειακή και υγειονομική κρίση, όπως οι επισιτιστικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι του εν λόγο κλάδου.  
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
Λογιστής ά τάξης