ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, Σ.Α.», μετά την παραίτηση του Προέδρου κ. Διονυσίου Σέρρα για λόγους υγείας, πραγματοποίησε έκτακτες εκ του Καταστατικού του Αρχαιρεσίες, και εξέλεξε:
Α) ως Πρόεδρο, την κ. Ελένη Διον. Πυλαρινού, και
Β) ως Μέλη:
1) Α΄ Αντ/δρο, τον κ. Διονύσιο Αναστ. Φλεμοτόμο,
2) Β΄ Αντ/δρο, τον κ. Ιωάννη Παν. Δραγώνα,
3) Γενικό Γραμματέα, τον κ. Ευστάθιο-Διονύσιο Γεωργ. Γρώππα,
4) Ταμία, την κ. Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη,
5) Ειδικό Γραμματέα, τον κ. Νικόλαο Δημ. Κεφαλληνό, και
6) Μέλος, την κ. Πιερρίνα Σπυρ. Κοριατοπούλου -Αγγέλη.