Με ανοιχτή επιστολή προς τις δύο μεγάλες ελληνικές πετρελαϊκές εταιρείες ΕΛΠΕ και Energean Oil & Gas, η Greenpeace ζητάει να επαναπροσδιορίσουν άμεσα το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να το ευθυγραμμίσουν με την παγκόσμια προσπάθεια αποτροπής της κλιματικής κατάρρευσης. Οι σημερινές παραγωγικές δραστηριότητές τους, και ιδιαίτερα τα σχέδια για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, συντελούν στην κλιματική κρίση και απειλούν ευθέως το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των Ελλήνων στη ζωή, στην πρόσβαση σε ένα υγιές βιώσιμο φυσικό περιβάλλον και φυσικούς πόρους και στις προοπτικές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
 
Με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια για την αποτροπή της κλιματικής κατάρρευσης στενεύουν επικίνδυνα, η Greenpeace ζητάει από τις δύο ελληνικές πετρελαϊκές:
  • Να αποσυρθούν άμεσα από όλες τις σχεδιαζόμενες εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
  • Να ανακοινώσουν σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την πλήρη απανθρακοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους τα επόμενα χρόνια και εν γένει την ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού τους μοντέλου με τους στόχους της Συμφωνίας για το Κλίμα των Παρισίων και τις υποδείξεις της επιστήμης για τον 1,5°C.
Για περισσότερες πληροφορίες: Τάκης Γρηγορίου, 210-3806374, 6984-617027Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ
Θέμα: Ανάγκη άμεσης ευθυγράμμισης του επιχειρηματικού μοντέλου των ΕΛΠΕ με την παγκόσμια προσπάθεια αποτροπής της κλιματικής κατάρρευσης

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Όπως γνωρίζετε, τα χρονικά περιθώρια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης η οποία απειλεί ευθέως τη ζωή στον πλανήτη και κατ’ επέκταση τον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισμό, στενεύουν επικίνδυνα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ειδικής Έκθεσης για τον 1,5°C του ΟΗΕ, απαιτείται ο τερματισμός της χρήσης ορυκτών καυσίμων όσο πιο κοντά στις αρχές της δεκαετίας του 2040 είναι εφικτό, προκειμένου η υπερθέρμανση του πλανήτη να συγκρατηθεί στα πιο βιώσιμα επίπεδα του +1,5°C. Τυχόν αύξηση της μέσης πλανητικής θερμοκρασίας άνω του 1,5°C ελλοχεύει ολέθριες συνέπειες για τη χώρα μας, μεταξύ των οποίων αύξηση του μέσου όρου δασικών πυρκαγιών κατά 62-97%, αύξηση των ακραίων καυσώνων κατά 478%, ερημοποίηση μεγάλου μέρους της επικράτειας και εκτιμώμενο κόστος στην εθνική οικονομία το οποίο πιθανόν να ξεπεράσει τα 700 δισεκ. €. Γνωρίζετε επίσης ότι η οριστική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι μία διαδικασία αναπόφευκτη, καθώς η ανωτερότητα των καθαρών τεχνολογιών (τόσο ως προς το κόστος όσο και τις επιπτώσεις σε υγεία, κλίμα, περιβάλλον) και η τελική τους επικράτηση έναντι των ορυκτών καυσίμων θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ (αυτονόητη). Μία οικονομία με 100% καθαρή ενέργεια μέσα στα επόμενα 20-25 χρόνια, είναι τεχνικά εφικτή και με τεράστια οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Ωστόσο η μετάβαση αυτή καθυστερεί επικίνδυνα αφού, ακόμα και σήμερα, σχεδιάζονται νέα έργα ορυκτών καυσίμων (κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου). Αυτά είναι τα αυριανά stranded assets. Την ώρα που γιγαντώνεται η παγκόσμια κατακραυγή ενάντια στην προοπτική νέων έργων ορυκτών καυσίμων, τα ΕΛΠΕ στη χώρα μας πρωτοστατούν στα σχέδια για νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων. Ιδιαίτερα το Φυσικό Αέριο εξελίσσεται στην μεγαλύτερη απειλή για το κλίμα. Ως αποτέλεσμα υπονομεύεται η κλιματική πολιτική της χώρας ενώ οι ελληνικές ακτές και οι ελληνικές θάλασσες θα τεθούν σε σοβαρό κίνδυνο υποβάθμισης για έργα με αμφίβολη οικονομική βιωσιμότητα. Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας και σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα είναι μη αναστρέψιμη αλλά και απολύτως αναγκαία. Σας καλούμε να λάβετε τις αποφάσεις εκείνες που θα εκσυγχρονίσουν το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, οδηγώντας τον μακριά από τα ορυκτά καύσιμα του παρελθόντος και προς το μέλλον των καθαρών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα σας ζητάμε:  Να αποσύρετε άμεσα τα ΕΛΠΕ από όλες τις σχεδιαζόμενες εξορύξεις υδρογονανθράκων στην χώρα μας.  Να ανακοινώσετε σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την πλήρη απανθρακοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων των ΕΛΠΕ τα επόμενα χρόνια και εν γένει την ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού μοντέλου των ΕΛΠΕ με τους στόχους της Συμφωνίας για το Κλίμα των Παρισίων και τις υποδείξεις της επιστήμης για τον 1,5°C. Το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο και οι στρατηγικές αποφάσεις του Ομίλου συντελούν στην κλιματική κρίση και απειλούν ευθέως το αναφαίρετο δικαίωμα όλων μας στη ζωή, στην πρόσβαση σε ένα υγιές βιώσιμο φυσικό περιβάλλον και φυσικούς πόρους και στις προοπτικές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Σας καλούμε να λάβετε τις γενναίες εκείνες αποφάσεις οι οποίες καθιστούν τα ΕΛΠΕ από μέρος του προβλήματος σε μέρος της λύσης.
Με εκτίμηση, Νίκος Χαραλαμπίδης Γενικός Διευθυντής Ελληνικό Γραφείο Greenpeace


Προς: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Ανάγκη άμεσης ευθυγράμμισης του επιχειρηματικού μοντέλου
της Energean Oil and Gas με την παγκόσμια προσπάθεια αποτροπής της κλιματικής κατάρρευσης Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου


Όπως γνωρίζετε, τα χρονικά περιθώρια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης η οποία απειλεί ευθέως τη ζωή στον πλανήτη και κατ’ επέκταση τον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισμό, στενεύουν. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ειδικής Έκθεσης για τον 1,5°C του ΟΗΕ, απαιτείται ο τερματισμός της χρήσης ορυκτών καυσίμων όσο πιο κοντά στις αρχές της δεκαετίας του 2040 είναι εφικτό, προκειμένου η υπερθέρμανση του πλανήτη να συγκρατηθεί στα πιο βιώσιμα επίπεδα του +1,5°C. Τυχόν αύξηση της μέσης πλανητικής θερμοκρασίας άνω του 1,5°C ελλοχεύει ολέθριες συνέπειες για τη χώρα μας, μεταξύ των οποίων αύξηση του μέσου όρου δασικών πυρκαγιών κατά 62-97%, αύξηση των ακραίων καυσώνων κατά 478%, ερημοποίηση μεγάλου μέρους της επικράτειας και εκτιμώμενο κόστος στην εθνική οικονομία το οποίο πιθανόν να ξεπεράσει τα 700 δισεκ. €. Γνωρίζετε επίσης ότι η οριστική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι μία διαδικασία αναπόφευκτη, καθώς η ανωτερότητα των καθαρών τεχνολογιών (τόσο ως προς το κόστος όσο και τις επιπτώσεις σε υγεία, κλίμα, περιβάλλον) και η τελική τους επικράτηση έναντι των ορυκτών καυσίμων θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ (αυτονόητη). Μία οικονομία με 100% καθαρή ενέργεια μέσα στα επόμενα 20-25 χρόνια, είναι τεχνικά εφικτή και με τεράστια οικονομικά οφέλη για τη χώρα, ωστόσο η μετάβαση αυτή καθυστερεί επικίνδυνα: ακόμα και σήμερα, σχεδιάζονται νέα έργα ορυκτών καυσίμων (κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου). Αυτά είναι τα αυριανά stranded assets. Την ώρα που γιγαντώνεται το παγκόσμιο κλιματικό κίνημα και η κατακραυγή ενάντια στην προοπτική νέων έργων ορυκτών καυσίμων, η εταιρεία σας, Energean Oil and Gas, επενδύει επιθετικά σε παραγωγή, ανάπτυξη και έρευνα, πρωτοστατώντας στα σχέδια για νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων. Ως αποτέλεσμα, ελληνικές ακτές και θάλασσες καθώς και μοναδικά ορεινά οικοσυστήματα θα τεθούν σε σοβαρό κίνδυνο υποβάθμισης για έργα αμφίβολης οικονομικής βιωσιμότητας. Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας είναι μη αναστρέψιμη αλλά και απολύτως αναγκαία. Σας καλούμε να λάβετε τις αποφάσεις εκείνες που θα εκσυγχρονίσουν το επιχειρηματικό μοντέλο της Energean Oil and Gas, οδηγώντας την μακριά από τα ορυκτά καύσιμα του παρελθόντος και προς το μέλλον των καθαρών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα σας ζητάμε:  Να αποσύρετε άμεσα την Energean Oil and Gas από όλες τις σχεδιαζόμενες εξορύξεις υδρογονανθράκων στην χώρα μας.  Να ανακοινώσετε σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την πλήρη απανθρακοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Energean Oil and Gas τα επόμενα χρόνια και εν γένει την ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας με τους στόχους της Συμφωνίας για το Κλίμα των Παρισίων και τις υποδείξεις της επιστήμης για τον 1,5°C. Το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο και οι στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας συντελούν στην κλιματική κρίση και απειλούν ευθέως το αναφαίρετο δικαίωμα όλων μας στη ζωή, στην πρόσβαση σε ένα υγιές βιώσιμο φυσικό περιβάλλον και φυσικούς πόρους και στις προοπτικές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Σας καλούμε να λάβετε τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες καθιστούν την Energean Oil and Gas από μέρος του προβλήματος σε μέρος της λύσης.
Με εκτίμηση, Νίκος Χαραλαμπίδης Γενικός Διευθυντής Ελληνικό Γραφείο Greenpeace