ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Το θέμα της φετινής χρονιάς, για αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα κάθε έτους, όπως είναι η Ημέρα Περιβάλλοντος, είναι η “Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων” με σκοπό την πρόληψη, τη διακοπή και την αναστροφή των ζημιών που προκαλούνται στα οικοσυστήματα του πλανήτη, προσπαθώντας έτσι να επέλθει η μετάβαση από την εκμετάλλευση της φύσης στη θεραπεία της.
 
Την Ημέρα της 5ης Ιουνίου 2021 θα ξεκινήσει επίσημα η “Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων”  (https://www.decadeonrestoration.org/), καθώς εισήχθη με την παγκόσμια αποστολή, να αναβιώσει δισεκατομμύρια εκτάρια δασών μέχρι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και από βουνοκορφές μέχρι τα βάθη της θάλασσας.
 
Ένα οικοσύστημα είναι μια κοινότητα διαφορετικών ειδών που ζουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Μεταξύ των ειδών ενός οικοσυστήματος και του περιβάλλοντος ενεργοποιούνται εξαιρετικά ισορροπημένες σχέσεις, που δημιουργούν μια συνεχή ανταλλαγή ύλης και ενέργειας. Το ανθρώπινο είδος από την άλλη, παρεμβάλλεται και εκμεταλλεύεται ασυνείδητα τα οφέλη, που απορρέουν από τις σχέσεις, που μας προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα.
Αυτά τα ζητήματα μπορεί να φαίνονται περίπλοκα και μακριά από την καθημερινή μας ζωή, αλλά αν ο καθένας μας, με τον δικό του μικρό τρόπο, καταφέρει να αλλάξει τις λάθος συνήθειες, θα είχαμε ήδη σημειώσει πρόοδο. Όλοι γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή, όπως:
→ τη μείωση της χρήσης νερού
→ τη μείωση των αποβλήτων
→ τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής ενέργειας (πιο απλά, σβήνουμε τα φώτα όταν δεν χρειάζονται)
→ το σεβασμό στο περιβάλλον για την προστασία της βιοποικιλότητας: πολλή αποψίλωση των δασών και πολλά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση προκαλούν ανισορροπία στα οικοσυστήματα
 
Ενόψει, λοιπόν, αυτής της σημαντικής θεματικής ημέρας, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) δρομολόγησε δύο εργαλεία:
 
1) Τον Πρακτικό Οδηγό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2021 (γνωστός και με το όνομα: “The Ecosystem Restoration Playbook(Εγχειρίδιο Αποκατάστασης του Οικοσυστήματος), ο οποίος είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο: https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/ecosystem-restoration-playbook. Αυτό το Εγχειρίδιο παρέχει λεπτομερή εισαγωγή στο ευρύ φάσμα δράσεων, που μπορούν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν για την επιβράδυνση και την ανάσχεση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και την προώθηση της πλήρους ανάκαμψης και
 
2) Μια ιστοσελίδα https://www.worldenvironmentday.global/latest/live-blog η οποία ενημερώνεται συνεχώς με τα τελευταία νέα, σχετικά με εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες όσον αφορά την επόμενη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
 
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ), που έχει τη δική του ιστορική αξία στην Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αφού ιδρύθηκε το 1999 με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 906Δ) και αποτέλεσε την 1η  θεσμοθετημένη Προστατευόμενη Περιοχή στην Ελλάδα, η οποία διοικείται από Φορέα Διαχείρισης, περιλαμβάνει τη θαλάσσια και χερσαία έκταση του Κόλπου του Λαγανά (με τις παραλίες ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας), τις Δυτικές και ΒΑ ακτές της Ζακύνθου, που είναι Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, καθώς και τα Νησιά Στροφάδια. Πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων αναπτύσσονται στο Ε.Θ.Π.Ζ με σημαντικότερες τον τουρισμό και τη γεωργία. Ο Φορέας Διαχείρισης του  Ε.Θ.Π.Ζ στα περισσότερα από 20 χρόνια της παρουσίας του έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, μέσω της προστασίας των απειλούμενων ειδών και των χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων, καθώς και στην προώθηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, που εναρμονίζονται με την Προστασία της Φύσης.