• «Η σχέση μας με το περιβάλλον είναι πρωτίστως μια σχέση ζωής, την οποία πρέπει να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Μέσω του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το έτος 2021 οφείλουμε να αναλογιστούμε ότι σε αυτό το περιβάλλον δεν ζούμε μόνοι μας»
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
05 Ιουνίου 2021
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει θεσμοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και γιορτάζεται κάθε έτος στις 5 Ιουνίου. Ο εορτασμός αυτός όχι μόνο θα πρέπει να μας υπενθυμίζει ακόμη μια φορά τις ήδη λεπτές και εύθραυστες ισορροπίες του πλανήτη μας αλλά και το γεγονός ότι το μέλλον του όπως και αυτό της ίδιας της ύπαρξης του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την προστασία του περιβάλλοντος.
Η   ημέρα   αυτή   αποτελεί   ιδανική   ευκαιρία   τόσο   για   περιβαλλοντική   ενημέρωση   και ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  με  σκοπό  την  ανάληψη  δράσεων  για  την  προστασία  του περιβάλλοντος, όσο και συνειδητοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο των οξύτατων περιβαλλοντικών ζητημάτων της σύγχρονης εποχής, αποτελώντας μια προσωπική πρόκληση για τον κάθε πολίτη. Ειδικότερα  για  την  Χώρα  μας,  ο  άφθονος  φυσικός  της  πλούτος,  η  μεγάλη  έκταση  της ακτογραμμής   της   και   η   πληθώρα   των   νησιών   της   αποτελούν   σημαντικά   συγκριτικά πλεονεκτήματα στην προσπάθειά της να χαράξει μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Η αποτελεσματική προστασία  του  θαλάσσιου  χώρου  και  των  παράκτιων  περιοχών  της  πατρίδας  μας  αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα για την ανάπτυξη και ευημερία της.
Το   Υπουργείο   Ναυτιλίας   και   Νησιωτικής   Πολιτικής   συμμετέχει   και   εφέτος   ενεργά   στην ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση της  κοινωνίας για την προάσπιση του  θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην προστασία του οποίου συμβάλλουν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σε όλη την Ελληνική επικράτεια χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης που τα διακατέχει.
 
Κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη η φετινή επέτειος να μην αποτελέσει έναν ακόμη εθιμοτυπικό εορτασμό, αλλά να γίνει η αφορμή μιας κοινής αντίληψης και μιας συντονισμένης προσπάθειας για την ποιοτική αναβάθμιση των θαλασσών και των ακτών της
πατρίδας μας αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Η σχέση μας με το περιβάλλον είναι πρωτίστως μια σχέση ζωής, την οποία πρέπει να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Μέσω του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το έτος 2021 οφείλουμε να αναλογιστούμε ότι σε αυτό το περιβάλλον δεν ζούμε μόνοι μας. Το παραλάβαμε, το  διαχειριζόμαστε και  θα  πρέπει  να αποτελέσει την  ύψιστη προτεραιότητα  προκειμένου  το παραδώσουμε καλύτερο στις επόμενες γενιές. Η σχέση μας με το περιβάλλον εκτός από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική είναι πρωτίστως μια σχέση ζωής, την οποία πρέπει να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ