ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με την ευκαιρία της έναρξης της φετινής περιόδου ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ και WWF Ελλάς, καθώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, διοργανώνει καθαρισμό των παραλιών ωοτοκίας των τοπικών κοινοτήτων Βασιλικού και Καλαμακίου του Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (κατ’ εκτίμηση)

Σάββατο 21/05/2022

Σεκάνια

Δρόμος Δάφνης – Παράκαμψη Σεκανίων

09:30

2 ώρες

Δευτέρα 23/05/2022

Δάφνη

Φυλάκιο Δάφνης

10:00

2 ώρες

Τρίτη 24/05/2022

Γέρακας

Φυλάκιο Γέρακα

10:00

2 ώρες

Τετάρτη  25/05/2022

Καλαμάκι- Κρυστάλ έως Λούρο

Φυλάκιο Κρυστάλ

10:00

2 ώρες

Πέμπτη 26/05/2022

Καλαμάκι- Λούρο έως Zante Βeach

Φυλάκιο Λούρου

10:00

2 ώρες

 

Η συλλογή και απομάκρυνση των απορριμμάτων από τις παραλίες είναι αναγκαία για

τη διευκόλυνση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και την επιτυχή εκκόλαψη των αυγών, συνεπώς η συμβολή σας κρίνεται αναγκαία.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και εσείς στον καθαρισμό.