ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα κατάρτισης «Προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας χελώνας στις
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Μεσογείου»
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Προστασία και διατήρηση
της θαλάσσιας χελώνας στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Μεσογείου», το
οποίο διοργανώθηκε από τον το Δίκτυο των διαχειριστών Θαλάσσιων Προστατευόμενων
Περιοχών της Μεσογείου «MedPAN» σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών
Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και προστατευόμενων περιοχών Ιονίων Νήσων του Οργανισμού
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής «Ο.Φ.Υ.ΠΕ.Κ.Α». Το Πρόγραμμα Κατάρτισης
πραγματοποιήθηκε στις 3, 4 και 5 Μαΐου 2022 στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
(ΕΘΠΖ) και συμμετείχαν 17 διαχειριστές Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών από
διάφορες χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία, Πράσινο Ακρωτήρι και
Μάλτα). Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου
INTERREGMED, MPANetworks «Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών, μέσω ισχυρών και συνδεδεμένων δικτύων στη Μεσόγειο», στο
οποίο ο Ο.Φ.Υ.ΠΕ.Κ.Α. συμμετέχει ως εταίρος. Το σύνολο των δράσεων της κατάρτισης
περιλάμβανε θεωρητική εκπαίδευση και εργασίες πεδίου στον κόλπο του Λαγανά, με

θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την προσαρμοσμένη διαχείριση, κοινωνικό-
οικονομικά ζητήματα, καθώς και θέματα που προκύπτουν από διάφορες ανθρωπογενείς

δραστηριότητες (π.χ. πιέσεις από τουρισμό, αλιεία κ.α.), υπό το πρίσμα της βιώσιμης
ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση της τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων
αναμένεται να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση, διατήρηση και
προστασία της θαλάσσιας χελώνας στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου. Η
καθοδήγηση του εκπαιδευτή του προγράμματος AlanRees, με εξειδίκευση στις θαλάσσιες
χελώνες καθώς και του προσωπικού της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου,
Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη
επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος κατάρτισής. Ένα από τα σημαντικότερα
συμπεράσματα της κατάρτισης ήταν η κοινή αποδοχή ότι υπάρχει ανάγκη μιας
εναρμονισμένης και κοινής προσέγγισης για την προστασία και διαχείριση των θαλασσίων
χελωνών, σε διακρατικό επίπεδο, με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.