Ο Βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής ανέπτυξε σήμερα, στην ολομέλεια της Βουλής την επίκαιρη ερώτησή του προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τη λειτουργία παράνομης χωματερής εδώ και δέκα χρόνια στον Αγαλά Ζακύνθου,

από την οποία εκπέμπονται τοξικοί ρύποι σε όλη την περιοχή με μεγάλο κίνδυνο για το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα. Πέρα από το ζήτημα να ληφθούν άμεσα μέτρα για την επίλυση αυτού του προβλήματος, ο βουλευτής τόνισε ότι οι δημοτικές και περιφερειακές υπηρεσίες παραδόξως δεν προχωρούν στο κλείσιμο του ΧΥΤΑ στον Σκοπό και δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για τη δημιουργία μονάδας δεματοποίησης των απορριμμάτων στο χώρο του αεροδρομίου, παρά τις αντίθετες υποσχέσεις ήδη από τον περασμένο Μάρτιο. Επίσης, ότι λαμβάνουν απρόσφορα μέτρα με μεγάλο κόστος και αδιαφανείς διαδικασίες. Είναι σημαντική η δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος ότι υπάρχει δυνατότητα αυξημένης χρηματοδότησης για την επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, εφόσον κινητοποιηθούν οι δημοτικές και περιφερειακές υπηρεσίες.