Στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων προχωρά ο Δήμος Ζακύνθου, μετά και την σύμβαση που σύναψε με εταιρεία που αναλαμβάνει την διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς, διαχείρισης-διάλυσης και διάθεσης οχημάτων.

Οι δαπάνες για όλη την διαδικασία της συλλογής επιβαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. Η σύμβαση θα διαρκέσει δύο χρόνια και από τον Δήμο έχει οριστεί αρμόδιος υπάλληλος που θα επιβλέπει τις διαδικασίες και θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Η υπηρεσία στεγάζεται στο γραφείο 5 και 6, στο κτήριο «Ξενία». Για πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 26950-42064.

Τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα αποτελούν πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης και ο Δήμος επιδιώκει να αποσυρθούν άμεσα. Με την απομάκρυνσή τους, θα βελτιωθεί παράλληλα, η εικόνα της πόλης και γενικότερα του νησιού. Τα οχήματα θα μεταφέρονται στην Μονάδα Επεξεργασίας, η οποία εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, όπου και θα παραμένουν για δέκα ημέρες. Ο Δήμος Ζακύνθου, βάσει της σύβασης διατηρεί το δικαίωμα να παραδίδει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και σε άλλα εγκεκριμένα συστήματα συλλογής. Κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα αποσύρεται με ευθύνη της υπηρεσίας του Δήμου. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του, χωρίς να καταβάλλει τα έξοδα για τη μεταφορά. Μετά το πέρας των δέκα ημερών και εφόσον δεν αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη το όχημα, τότε η εταιρεία θα προχωρά στις διαδικασίες επεξεργασίας, τεμαχισμού και αξιοποίησης.

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες

β) Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.

γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.

δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν οι ίδιοι τα αυτοκίνητα τους στις εταιρίες που έχουν ορισθεί για την διαχείρισή τους.