Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) του υπουργείου Υγείας με θέμα «Πρόληψη, διάσωση και φροντίδα ατυχημάτων στο νερό για την προστασία της Δημόσιας Υγείας», καθώς η Ελλάδα καταλαμβάνει την έκτη θέση στην ΕΕ σε πνιγμούς και την 36η, παγκοσμίως.
Το Σχέδιο φιλοδοξεί να καλύψει το σημαντικό νομικό κενό που υφίσταται εδώ και δεκαετίες και εισηγείται ως αρμόδια εποπτική αρχή το ΚΕΕΛΠΝΟ, που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο θέμα των ατυχημάτων στο νερό βάση του ρόλου που του έχει δοθεί από το Εθνικό Σχέδιο για τα Ατυχήματα του υπουργείου Υγείας και της νομοθεσίας (άρθρο 20, παράγραφος 2γ Ν. 3370/2005, ΦΕΚ 176 Α’ – 11/7/2005).
Ο πνιγμός αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, παγκοσμίως, με την Ελλάδα να κατατάσσεται 6η σε πνιγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών και 36η στον κόσμο σε σύνολο 116 χωρών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Ταυτόχρονα, οι πολλαπλάσιοι μη θανατηφόροι πνιγμοί οδηγούν συχνά σε χρόνια σωματικά, κινητικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα.
Πολλοί πνιγμοί, τραυματισμοί από πρόσκρουση με σκάφος, απώλεια ζωής από καρδιογενή αίτια και τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης, συμβαίνουν στην Ελλάδα σε λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές και υδροψυχαγωγικά πάρκα. Στους χώρους αυτούς απαιτείται η παρουσία πιστοποιημένου ναυαγοσώστη. Παρόλα αυτά, ως τώρα κανένα νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις πιστοποίησής του ναυαγοσώστη για τους συγκεκριμένους χώρους (π.χ. εποπτεύουσα κρατική αρχή, φορέας πιστοποίησης, εκπαιδευτές, διδακτέα ύλη, εκπαιδευτικός εξοπλισμός, εξετάσεις κ.τ.λ.). Αυτό το νομοθετικό κενό μεγιστοποιεί το πρόβλημα στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, με συνέπεια την αύξηση των θανάτων τα τελευταία χρόνια.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος το υπουργείο Υγείας θεωρεί ότι, είναι καθοριστικής σημασίας η θέσπιση νομοθεσίας που θα ορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών ναυαγοσωστικής που θα πιστοποιούν ναυαγοσώστες που θα εργάζονται σε λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές και υδροψυχαγωγικά πάρκα, και την δημόσια αρχή που θα μεριμνά για τη λειτουργία των σχολών.
Συνεπώς, το υπουργείο Υγείας καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της προβλεφθείσας ημερομηνίας.
 Μαίρη Μπιμπή
health.in.gr