Οι προσφυγές  στο ΣΤΕ,  οι αποδοχές   και οι μειώσεις στους μισθούς, οι  διαπραγματεύσεις για νέα κλαδική  συλλογική συμφωνία των γιατρών  με την πολιτεία, το  νέο ωράριο εργασίας των  γιατρών,  η  δρομολογούμενη αλλαγή του νόμου για την αστική ευθύνη των γιατρών του ΕΣΥ  και το  νομοσχέδιο για την ιατρική εκπαίδευση στην ατζέντα της  ΕΝΙΖ…

Συγκεκριμένα ,

          ΕΝΩΣΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                                (ΕΝΙΖ)
  
                                                         Ζάκυνθος 12/4/18
 
                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
 
Την Τετάρτη  4/4/2017  συνήλθαμε σε γενική συνέλευση οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου  και μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά   με τις  από  πενταετίας  προσφυγές μας  στο ΣΤΕ,  τις σημερινές  μας  αποδοχές   και τις τελευταίες  επιπλέον μειώσεις στους μισθούς μας  , τις διαπραγματεύσεις για νέα κλαδική  συλλογική συμφωνία των γιατρών  με την πολιτεία, το  νέο ωράριο εργασίας των  γιατρών,  την δρομολογούμενη αλλαγή του νόμου για την αστική ευθύνη των γιατρών του ΕΣΥ   και το  νομοσχέδιο για την ιατρική εκπαίδευση,  
αποφασίσαμε τα ακόλουθα :
 
 Ενημερωτικά  και σχετικά  με τις  από  πενταετίας  προσφυγές μας  στο ΣΤΕ  για τις μειώσεις μισθών μας από τις μνημειακές αποφάσεις  του  2012 και μετά, ενώ δικαιωθήκαμε ως προς την αντισυνταγματικότητα  όλων  των περικοπών ,  οι συνέπειές αυτής  της αντισυνταγματικότητας θεωρήθηκε ότι θα επέλθουν  για όλους τους γιατρούς από 26/2/18 και εφεξής.  Στην πράξη δηλαδή  δικαιώθηκε  η προσφυγή μας,  με ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκατάστασης των μισθών μας, για το διάστημα από 1/3/18 και μετά.
 
Απαιτούμε :
  • Απάντηση  από τη Διοίκηση,  εντός  ενός μηνός , σχετικά  με  τις  αιτήσεις που θα κατατεθούν  από  τους  γιατρούς  μας,  για εκκαθάριση των αποδοχών μας  χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012   για την περίοδο 1/8/12 έως 28/2/18, αλλά και  για το διάστημα από 1/3/18 και εφεξής  ( όπως ακριβώς  περιγράφει το ΣτΕ).
 
  • Να προχωρήσει από τη Διοίκηση δημιουργία  τμήματος  ΤΕΠ, με την ευκαιρία της κατάθεσης  νομοσχεδίου που έρχεται, σχετικά με αλλαγή των Οργανισμών των Νοσοκομείων ώστε να γίνει  και δυνατή  η  προκήρυξη  θέσεων Επιμελητών  ΤΕΠ  που  θα τρέξει για το επόμενο διάστημα.
 
  • Να  προκηρυχθούν οι κενές οργανικές  θέσεις Επιμελητών ΕΣΥ όπου  σήμερα  υπηρετούν  Επικουρικοί  γιατροί  οι οποίοι αποδεδειγμένα  καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου.
 
  • Να   προκηρυχθούν οι θέσεις  νεφρολόγου  , νευρολόγου  και  παθολόγου.
 
  • Να προσληφθούν επιτέλους οι  τέσσερις  επιμελητές Β που έχουν από πενταετίας κριθεί και να προχωρήσουν οι διαδικασίες στις  άλλες τέσσερεις  θέσεις που έχουν  ήδη προκηρυχθεί.
 
  • Να  προχωρήσει η διαπραγμάτευση  της ΟΕΝΓΕ με το Υπουργείο, χωρίς προαπαιτούμενα,   προκειμένου να καταλήξει σε Συλλογική κλαδική σύμβασηεργασίας που θα αποκαθιστά τους μισθούς  με αξιοπρεπές ωράριο εργασίας ( εξάωρη, πενθήμερη εργασία, με μια εφημερία την εβδομάδα και ρεπό μετά  από αυτήν, πρωινό τακτικό ωράριο και συνολικά μέχρι 48 ώρες την  εβδομάδα)    όπως από το 2008 ζητά η ΟΕΝΓΕ.
Διεκδικούμε επάνοδο μισθών και συντάξεων στα επίπεδα του 2009,  προσλήψεις μόνιμων επιμελητών,  κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων    επικουρικότητας,   προσωρινότητας,  ομηρίας και αναξιοπρέπειας,    αναγνώριση του λειτουργήματός μας ως βαρέως και ανθυγιεινού , συνυπολογισμός του χρόνου εφημεριακής απασχόλησης στον συντάξιμο χρόνο με την συνεπακόλουθη μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα για την ουσιαστικοποίηση της ιατρικής εκπαίδευσης ,σοβαρά κίνητρα για την αναστροφή του καταστροφικού ρεύματος της μετανάστευσης των νέων γιατρών προς το εξωτερικό,   κρατική χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών και μόνιμες προσλήψεις λοιπού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και ΚΥ, νομοθετικά μέτρα για την ανάσχεση της εκμετάλλευσης ιατρικών επιπλοκών από διάφορα «εξειδικευμένα» δικηγορικά γραφεία με προφανή στόχο το κέρδος, καμία  αλλαγή στο νόμο για την  Αστική ευθύνη των γιατρών του ΕΣΥ.
 
  • Σχετικά με την εκπαίδευση των ειδικευομένωναπαιτούμε,  και στα πλαίσια της συζήτησης για τη Συλλογική Σύμβαση , την  πρόσληψη κατ’ αρχής   επαρκούς  αριθμού ειδικευμένων γιατρών  που θα βρίσκονται  σε δημιουργική  σχέση εκπαίδευσης με τους ειδικευόμενους,   με συγκεκριμένο όμως πρόγραμμα εκπαίδευσης,   μελέτης  και διενέργειας  ιατρικών  πράξεων, κλιμακούμενων  ανάλογα με  το έτος εκπαίδευσης  και την ειδικότητα. Χρειάζονται όμως   για αυτό  και ειδικευμένοι επιμελητές που δεν θα καταρρέουν  από υπερεργασία , φτωχοποίηση και απαξίωση της δουλειάς τους, και  δεν  θα τελούν  σε καθεστώς απειλής  από αστικές ευθύνες του τύπου «αμέλειας» ούτε θα  «ξεζουμίζονται» καταβάλλοντας   «τρελά»  ποσά στις εταιρείες ασφαλιστικής κάλυψης προκειμένου να τους προσφέρουν σχετική «προστασία».                                                                                             Θεωρούμε την ιατρική εκπαίδευση άμεσα συνυφασμένη με την  επαρκή  στελέχωση και  χρηματοδότηση του ΕΣΥ συνολικά.