ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Με την παρουσία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση του Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας στις 28 Ιανουαρίου, στην Αθήνα, με τίτλο «Αναπτύσσοντας Συνέργειες για την αναμόρφωση των Υπηρεσιών Υγείας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από ολόκληρο το φάσμα δημόσιων και ακαδημαϊκών φορέων, όπως και παράγοντες της αγοράς που δραστηριοποιούνται στον τομέα εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Υγείας, εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών και πολλοί άλλοι.

Η συνάντηση εστίασε κυρίως στην ανάδειξη των προτεραιοτήτων και της χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής στον τομέα των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας.

Περιλάμβανε επιλεγμένες παρεμβάσεις Ελλήνων και ξένων ομιλητών σε θέματα αιχμής, όπως ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και η πολιτική για την «υγιή και ενεργή γήρανση».

Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε, μεταξύ άλλων, πως το Οικοσύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας αποτελεί κομβικό σημείο για τη μεταρρύθμιση που πραγματοποιείται στον χώρο της Υγείας, καθώς όχι μόνο μπορεί να γεφυρώσει αποστάσεις, αλλά είναι εργαλείο για την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. «Όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πέτυχε και είχε θετικά αποτελέσματα, το ίδιο θα πετύχουμε και με το συγκεκριμένο σύστημα αξιοποιώντας όλη την τεχνολογία», κατέληξε ο Υπουργός Υγείας.

Η κα. Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, τόνισε πως η ηλεκτρονική υγεία, η τηλεϊατρική, η τηλεφροντίδα, η τηλεσυμβουλευτική, η διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η διαδικτυακή μεταφορά δεδομένων του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών δημιουργούν νέες προοπτικές για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα της ιατρικής φροντίδας. «Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων μοντέλων περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, για την αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων παθήσεων και τη διασφάλιση συνέχειας στη φροντίδα, για την αξιολόγηση και αξιοποίηση ηλεκτρονικά ενοποιημένων δεδομένων, με στόχο τη βέλτιστη αποδοτικότητα των υγειονομικών συστημάτων προς όφελος των ασθενών».


πηγή:epoli.gr