Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Good Travelers” το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε Erasmus + για τον τομέα Νεολαία, Βασική Δράση 1 “Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων- Κινητικότητα νεολαίας” υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, πραγματοποιείται στη Ζάκυνθο το διάστημα 15-21 Ιουνίου 2015 .

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναλύθηκαν ζητήματα  τα οποία συνδέονται με την ευρωπαϊκή πολιτική για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό, ενώ τέθηκαν ερωτήματα όπως με ποιο τρόπο μπορούμε να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού και να διαφυλάξουμε τους φυσικούς και πολιτιστικούς μας πόρους. Πώς ο διαπολιτισμικός διάλογος δημιουργεί προοπτικές υιοθέτησης πρακτικών βασισμένων σε ένα βιώσιμο και αειφόρο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης; Για ποιο λόγο οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού μπορούν να συνδεθούν όχι μόνο με τη διατήρηση του περιβάλλοντος αλλά και τη βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβανε θεωρητική και πρακτική προσέγγιση αναφορικα με … Εναλλακτικός Τουρισμός/ Τουρισμός, Τοπία και Παράκτιες περιοχές/ Κανονισμοί, πολιτικές και συμπεριφορές τουριστών/ Οικολογική Φιλοσοφία – Παραγωγή και μη παραγωγή αποβλήτων.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 19.30 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου, πραγματοποιείται η Τελετής Λήξης του προγράμματος “Good Travelers