Δυστυχώς τα προβλήματα στα σχολεία της Ζακύνθου δε λύθηκαν και για το λόγο αυτό η ΕΛΜΕΖ με δελτίο τύπου που εξέδωσε καλείς καθηγητές, συλλόγους γονέων και μαθητές σε νέα κινητοποίηση στο Δήμο Ζακύνθου την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 13.00.

Το δελτίο τύπου αναφέρει συγκεκριμένα:
"Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕΖ θεωρεί σημαντικό ότι το σύνολο των συναδέλφων και των μαθητών ακολούθησαν κατά γράμμα το σχέδιο αντιμετώπισης σεισμού που έχει καταστρώσει το κάθε σχολείο, με αποτέλεσμα να μην προκληθεί πανικός και να μην κινδυνεύσει κανένας μαθητής και συνάδελφος στο σεισμό της 17ης Νοεμβρίου.

 

Η άμεση ανταπόκριση των συναδέλφων και των μαθητών ωστόσο, δε μπορεί να κρύψει τα τεράστια προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις και στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, προβλήματα που έχουν καταγραφεί ήδη από την περσινή σχολική χρονιά από το Δ.Σ. σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων (απόφαση υπ’ αρ. 08/06-02-2015), έχουν δημοσιοποιηθεί στα τοπικά ΜΜΕ και έχουν κοινοποιηθεί στο Δήμο Ζακύνθου (αποφάσεις υπ’ αρ. 13/24-02-2015 και 14/27-02-2015) μετά από κινητοποίηση, κατά την οποία απαιτήσαμε έκτακτη επιχορήγηση από την κυβέρνηση ώστε να καλυφθούν σε πρώτη φάση τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των μαθητών ειδικά σε περίπτωση σεισμού".